For studentar

Praksisplass

Dersom du er interessert i praksisplass, så kan du ta kontakt med oss på rekruttering@dfo.no, og då er det fint om du skriv litt om kva slags studieprogram du går, kva retningslinjer som gjeld for praksisordning for studiestaden din og omfanget. Inkluder gjerne CV og karakterutskrift. Vi kjem så til å undersøke internt om det finst moglegheiter for å ta inn ein praksiskandidat.

Bachelor- eller masteroppgåve

Du kan kontakte oss på rekruttering@dfo.no dersom du ønskjer å undersøke moglegheiter for å skrive bachelor- eller masteroppgåve i samarbeid med DFØ. Då set vi pris på om du kan fortelje litt om studieprogrammet du går på, kva slags tema du eventuelt har sett føre deg, og kva dine forventingar til eit samarbeid vil vere. Vi kjem så til å undersøke med dei avdelingane som kan vere aktuelle, om det finst kapasitet til å bidra til oppgåva di.

Informasjon om og frå DFØ

Du finn mykje informasjon om DFØ på dfø.no, og vi har publisert ei rekke rapportar, undersøkingar og statistikkar på heimesida vår: Rapporter og statistikk.