Møt noen av oss som jobber her

Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe i DFØ? Her forteller seks ansatte om hva de jobber med, problemstillinger de får bryne seg på og hvordan de selv opplever DFØ som arbeidsplass.

Tina, produktansvarlig (selvbetjening og chatbot) siden 2019

Jeg jobber med nyutvikling av DFØ sine tjenester for PC og mobilapp, og det beste med jobben er den store brukermassen som gir oss mulighet til å digitalisere på alle nivå og behov. Vi har brukere på alle teknologiske nivåer som tvinger oss til å tenke "brukeren i sentrum", og jeg jobber daglig med kloke, entusiastiske og gode kollegaer for å oppnå dette. Arbeidsdagene består av arbeidsmøter om nye løsninger, vise kunder hva vi jobber med, planlegge for fremtiden og holde seg teknologisk oppdatert for tjenestene våre. Jeg jobber mye på kontoret, men også digitalt fra hjemmekontor, noe vi har blitt gode på gjennom pandemien. 

Vi ser store digitaliseringshopp i det vi utvikler, men det aller beste med jobben er det kollegiale med å lage noe nytt sammen fra idé til ny app, og det sosiale i hverdagen og etter jobb. Jeg vil anbefale andre å jobbe i DFØ - her er det mangfold, og alle blir inkludert! Du får store muligheter til å ta nye utfordringer. Mitt beste minne så langt i DFØ er et sitat fra en kunde som sa at "DFØ bør lage mer fra bunnen av". Det er et viktig kvalitetsstempel for oss som jobber med produktutvikling.

Christian, rådgiver i avdeling for kunde- og kompetansetjenester siden 2014

Jeg har en veldig variert hverdag, der jeg deltar i flere ulike prosjekter for å sikre at det digitale opplæringsmateriellet vårt er godt. Jeg har også saksbehandlingsoppgaver der jeg veileder sluttbrukere. I tillegg lager jeg ulike animasjonsvideoer for å piffe opp opplæringsvideoene våre, eller når vi skal lage informasjonsmateriell i forbindelse med nye systemer.

Arbeidsmiljøet i DFØ er utrolig bra! Vi er opptatt av å holde oss oppdaterte på hva som er nytt, slik at vi alltid kan gi best mulig støtte til sluttbrukerne våre, og vi har store satsinger på digitale og effektive løsninger.

Raghad, systemutvikler i avdeling for styring og digitalisering siden 2021

Jeg er veldig glad for å jobbe i DFØ fordi samfunnsoppdraget vårt samsvarer med min egen visjon som systemutvikler! Det å utvikle systemløsninger som tilfredsstiller ulike behov hos kundene våre i offentlig sektor er både utfordrende og givende. Vi må henge med i endringene i omgivelsene og prioritere arbeidsoppgaver riktig for å nå målet. Arbeidshverdagen gir varierte muligheter og jeg har fått styrket kompetansen og ferdighetene mine ytterligere. Som team jobber vi med ulike prosjekter, og det er både læringsrikt og sosialt. Det å jobbe med så kunnskapsrike og dyktige kollegaer skaper gode faglige diskusjoner og enda bedre løsninger for kundene våre!

Vår visjon er effektiv ressursbruk i staten, og ved å bli med på denne reisen får man være med å spennende prosjekter sammen med andre mennesker som ønsker å oppnå samme mål som deg, samtidig som man får gode utviklingsmuligheter selv.

Sigurd, seniorrådgiver i seksjon for regelverk og betalingsformidling siden 2021

Det beste med jobben min er at jeg får anledning til å fordype meg i interessante faglige problemstillinger. Ofte støter vi på problemstillinger der svaret ikke er åpenbart, og da er det spennende å jobbe seg fram til løsningen.

I stillingen som seniorrådgiver gir jeg veiledning i hvordan regelverket i staten skal tolkes og forstås, og jeg behandler søknader om unntak fra krav i regelverket. Jeg er også involvert i arbeidet med å videreutvikle økonomiregelverket i staten. I DFØ får man en unik mulighet til å forstå hvordan statsforvaltningen fungerer, og det i et sterkt faglig, og ikke minst trivelig miljø!

Magne, seniorrådgiver i avdeling for bærekraft og innovasjon siden 2018

Jobben min handler om å på ulike måter bidra til at det offentlige kjøper løsninger vi trenger nå og i fremtiden, på en bedre måte.I teamet jeg tilhører, gjelder dette spesielt veier, skoler, sykehjem, lekeplasser og alle andre bygg og anlegg. Offentlige innkjøp er et spennende område som rommer mer enn man tror. Det er givende og motiverende når jeg kan se hvordan arbeidet vårt bidrar til verdiskaping. Alt kan bli gjort enklere, mer bærekraftig, mer innovativt og med bedre kvalitet, eller til en billigere pris.

 Vi møter på mange forskjellige utfordringer i krysningspunktet mellom det å løse et behov og det å kjøpe løsningen i markedet. Stikkordet for å lykkes er tett samarbeid mellom de som trenger løsningen, de som gjør innkjøpet, de som skal levere eller utvikle løsningen – og alle som blir påvirket.  DFØ er en spennende og utviklende arbeidsplass, med gode kollegaer og mange ulike faggrener.

Deepa, IT-teamleder i avdeling for teknologi og forvaltning siden 2020

Jeg er teknisk ansvarlig for SAP-teamet i seksjon for teknologi og data. Teamet vårt utvikler og vedlikeholder SAP-løsninger og selvbetjeningsløsninger, som for eksempel DFØ-appen og Betalmeg. Det som gjør at jeg trives her, er at jeg får brukt ferdighetene mine ordentlig, med nye utfordringer hver dag. Jeg kjeder meg aldri på jobb! I DFØ har jeg gode kollegaer å lære fra, og det er en god balanse mellom jobb og fritid.