Slik er det å jobbe hos oss

I DFØ har vi samlet en rekke ulike fagmiljøer innenfor samme virksomhet, og det vi alle har til felles er et sterkt engasjement for samfunnsoppdraget vårt. Sammen jobber vi for effektiv ressursbruk i staten! Som ansatt i DFØ vil du raskt merke at arbeidsmiljøet er preget av en hyggelig atmosfære, gode ledere, mye humor og høyt tempo. Vi har som mål å være en attraktiv arbeidsplass der du kan utvikle deg faglig og trives i selskap med gode kollegaer. Interne arbeidsmiljøundersøkelser tyder på at vi allerede har fått til mye bra. 

Når vi spør de som jobber her hva de opplever som styrker ved DFØ som arbeidsplass er det særlig fire sentrale nøkkelord som går igjen: autonomi, ledelseskvalitet, støtte fra kollegaer og klarhet i mål. Dette er resultater vi er stolte av, og som vi vet har direkte påvirkning på både prestasjon, engasjement og arbeidsmiljø. Samtidig arbeider vi hele tiden med å utvikle arbeidsplassen DFØ videre, og vi har en rekke faglige og sosiale tiltak for at alle som jobber her skal oppleve utvikling i en jobb de gleder seg til å dra til hver dag. 

Kompetanseutvikling

Vi mener at læring og faglig utvikling primært foregår i det daglige arbeidet med utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver, gjerne i samarbeid med kollegaer med annen kompetanse enn den du selv har. Samtidig vet vi at det kan være behov for faglig påfyll og inspirasjon fra eksterne miljøer. Derfor jobber vi systematisk med kompetansekartlegging, og vi har en intern stipendordning for etter- og videreutdanning. I tillegg vil du ofte kunne delta på webinarer, faglunsjer og liknende, og vi holder dessuten egne interne kurs når vi ser at vi behøver å styrke oss innen ulike områder. 

Våre arbeidsvilkår

Som ansatt i DFØ får du tilgang til en rekke ulike goder, og flere av våre betingelser er blant de beste i markedet. 

 • Fleksibel arbeidstid, med kjernetid fra 09.00 til 14.30. Ansatte kan avspasere opparbeidet plusstid og reisetid
 • Sommertid – i perioden 15. mai til 15. september er arbeidstiden fra 08.00-15.00 
 • Betalt overtid 
 • 25 feriedager i året 
 • Gode permisjonsordninger 
 • Videreutdanning

Du blir medlem i Statens pensjonskasse, en av de beste pensjonsordningene i landet. Vi trekker 2 prosent av lønnen din som innskudd til pensjonssparing, og i tillegg betaler DFØ et innskudd til pensjonssparingen din. I SPK tilbys du dessuten svært gode forsikrings- og boliglånsordninger. De kan du lese mer om på www.spk.no, og du finner mer informasjon om det å være ansatt i staten i Arbeidsgiverportalen.

 • Arill (35 år) har jobbet i lønnsdivisjonen i Stavanger i 4 år, og beskriver arbeidsplassen slik:

  «Mange dyktige kolleger, som har forskjellige bakgrunner. Det er stort spenn i alder og erfaringer, noe som gjør at vi har mange forskjellige syn på samme problemstilling. Det synes jeg er positivt. I tillegg er dette en arbeidsplass med åpen dialog, alltid noen å spørre om man har spørsmål. Uansett om man er ny eller erfaren blir en tatt på alvor.»

 • Geir (50 år) har jobbet med IT siden 1998 hos Schibsted, IBM og Infocare. Han har jobbet på vår IKT-servicedesk i to år, og sier at:

  «Hos DFØ heter det vi, ikke jeg. Alle tar i et tak når det trengs.»

 • Renate (44 år) har tidligere vært leder i NAV, og har siden 2013 jobbet som leder hos oss, nå som avdelingsdirektør for teknologi og forvaltning i Stavanger. Hun opplever at:

  «Vi har fokus på kvalitet i leveransene og ikke minst har en høy utviklingstakt. Det er meget spennende å jobbe på en arbeidsplass som satser på digitalisering og bruk av ny teknologi slik som vi gjør i DFØ. Det å få jobbe sammen med dyktige og innovative kollegaer som sammen driver frem gode løsninger og bidrar til effektivisering i staten, gjør arbeidsdagene varierte og like spennende som da jeg startet i DFØ.»