Del annonsen

Avdelingsdirektør Integrasjon og IAM

 

 

Vil du ha en nøkkelrolle i én av Norges største statlige Skyplattformer? 
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) leverer tjenester til offentlig sektor, for å oppnå effektiv ressursbruk. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ.
 

Vi er blant Norges aller største leverandører av virksomhetskritiske fellestjenester og skyløsninger til Statlig sektor. Vi jobber blant annet med å etablere en markedsplass for skytjenester for offentlige virksomheter, forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner (Tilskudd), nytt HR-system for staten, og en rekke løsninger for å forenkle og forbedre styring og ledelse i staten. Våre løsninger sikrer utbetaling av over 600 milliarder kroner årlig og vi har ansvaret for statsregnskapet. Vi støtter og digitaliserer virksomhetskritiske prosesser for over 90% av statsforvaltningen.

 

Våre løsninger leveres dels basert på en integrert suite av forretningsapplikasjoner og dels på egen­utviklede applikasjoner som vi bygger i moderne teknologi. Våre løsninger og tjenester for identitets- og tilgangsstyring (IAM) og integrasjon er sentrale og virksomhetskritiske for disse tjenestene. Vi har store ambisjoner fremover og høy utviklingstakt på IT-området, og god utvikling og forvaltning av dise tjenestene er kritisk for oppdraget vårt.

 

I DFØs IT-divisjon får du over 60 dyktige kollegaer som jobber sammen om å utvikle de beste løsningene. Det er teknologiinteressen som knytter oss sammen og som utvikler deg, oss og løsningene våre. Teamet består av kompetente ressurser innenfor prosjektledelse, arkitektur, strategi, webutvikling, integrasjon, IAM, infrastruktur, sikkerhet, test, brukerutstyr og brukerstøtte. Hos oss får du målrettet faglige utvikling, tilgang til stipender, kurs og sertifiseringer. Men viktigst av alt er samarbeidet, erfaringsdelingen og sparringen i et miljø der vi er til stede for hverandre.

 

Vi ser etter en Avdelingsdirektør for Integrasjon og IAM.

 

Avdelingsdirektør for Integrasjon og IAM

DFØ går spennende tider i møte. Som organisasjon tar vi oss på stadig flere og større kunder, og det stilles høye krav til at teknologien er moderne, funksjonell, og har lite til ingen nedetid. Avdelingen har ansvar for fagområdene IAM og Integrasjon og tjenester, som hver skal ha egen fagansvarlig. I dag består avdelingen av tolv fagsterke medarbeidere.

Som avdelingsdirektør for Integrasjon og IAM er det ditt ansvar å forvalte løsninger og tjenester, og sikre prosjekter og videre utvikling.

Dette blir noen av dine arbeidsoppgaver:

 • ta ansvar for avdelingens tjenester og leveranser innen fagområdene, herunder styring og proaktiv oppfølging av prosjekter og eksterne leverandører
 • personalansvar for avdelingens ansatte, og gjennom ytterligere rekruttering styrke kompetanse og øke kapasitet.
 • god og strukturert ledelse av avdelingens medarbeidere, slik at deres behov er ivaretatt og deres arbeid er fokusert og målrettet
 • opprettholde og videreutvikle gode relasjoner med øvrige enheter i DFØ, og sørge for tett dialog om nye behov og endringer
 • økonomi- og budsjettansvar for avdelingen
 • ta ansvar for anskaffelser med bistand fra støttefunksjoner innen innkjøp
 • bidra til videreutvikling av avdelingens og IT-divisjonen i samarbeid med øvrig ledelse innen IT og ellers i DFØ.

Du vil være en del av i IT-divisjonens ledergruppe.
 

For å få til dette, har du følgende kvalifikasjoner: 
Du skal primært være en dyktig leder og en god sparringspartner for avdelingens medarbeidere og øvrige ledere i divisjonen. Det er viktig at du er god med mennesker, og har ambisjoner om å spille dem gode, samtidig som du har sterk nok teknologisk
kompetanse til at du ikke er redd for å delta i avansert teknologifaglig dialog.

 • relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå. Relevant og dokumentert yrkeserfaring i kombinasjon med personlig egnethet vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • relevant arbeidserfaring og god faglig forståelse for fagområdene IAM og/eller integrasjoner
 • erfaring med personalledelse, prosjektledelse, leveranseledelse eller koordinering av fagpersoner innen IT
 • erfaring fra arbeid med endringsledelse og forbedringsprosesser
 • gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig
   

I tillegg er det ønskelig at du har:

 • erfaring med personalansvar, eller prosjektlederrolle for mange ansatte over tid
 • leveranseansvar for virksomhetskritiske IT-løsninger eller -tjenester, eksempelvis innen ERP
 • god basis kompetanse innen IT og IT-prosesser
 • erfaring med å lede faglige medarbeidere innenfor IT-området, gjerne fra større IT-miljøer
 • erfaring fra offentlige virksomheter
 • kjennskap til metodeverk som ITIL og/eller SCRUM
 • erfaring fra store komplekse it organisasjoner
 • erfaring fra utvikling og/eller drift av IT felleskomponenter som for eksempel Integrasjon eller IAM

  Vi tror du vil passe godt i rollen dersom du:

 • er trygg i lederrollen og har en troverdig, motiverende og inkluderende lederstil
 • er en tydelig leder som er til stede for dine ansatte
 • stimuleres av å bygge en felles kultur og et inkluderende arbeidsmiljø
 • er en flink relasjonsbygger og har gode samarbeidsevner
 • har en strukturert og selvstendig arbeidsform
 • tar initiativ, ser løsninger og er ansvars- og resultatbevisst

Vi vektlegger personlig egnethet for rollen.

 

Vi kan tilby:

Du får en spennende arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag. Kollegaene dine vil være engasjerte og faglig sterke.  Hos oss får du krevende oppgaver, mye ansvar og faglige utfordringer. Du får mulighet til å påvirke på et viktig område i DFØ og i staten. Her blir du viktig. Du får anledning til å videreutvikle din kompetanse, og bygge nettverk gjennom en synlig, sentral rolle i organisasjonen.

 

Vi har fleksibel arbeidstid med sommer- og vintertid, medlemskap i Statens Pensjonskasse og holder til i Økern Portal, på Økern. 

 

Stillingene vil bli plassert med stillingskode 1060 Avdelingsdirektør med lønnsplassering mellom kr 880.000 – 1.080.000 kroner per år, avhengig av utdannelse og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere vil høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

For nærmere opplysninger om stillingene, ta kontakt med Divisjonsdirektør IT, Tore Blekastad, tlf 480 03 922 eller avdelingsdirektør for Arkitektur og Utvikling, Berit Lundanes, tlf 913 44 911. 

 

 

Mangfold i DFØ
I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss.

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Praktisk informasjon om søkeprosessen
Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålportalen. Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra NOKUT. Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.


Søkerlister
Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista.


Om oss
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 750 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim.

Arbeidsområde:  IT og digitalisering
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0580

Søknadsfrist:  05.02.2023