Del annonsen

CISO/ Leder for informasjonssikkerhet

 

 

Vil du lede arbeid med digital sikkerhet i DFØ?
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) leverer tjenester til offentlig sektor, for å oppnå effektiv ressursbruk. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ.

Vi er blant Norges aller største leverandører av virksomhetskritiske fellestjenester og skyløsninger til Statlig sektor. Vi jobber blant annet med å etablere en markedsplass for skytjenester for offentlige virksomheter, forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner (Tilskudd), nytt HR-system for staten, og en rekke løsninger for å forenkle og forbedre styring og ledelse i Staten. Våre løsninger sikrer utbetaling av over 600 milliarder kroner årlig og vi har ansvaret for statsregnskapet. Vi støtter og digitaliserer virksomhetskritiske prosesser for over 90% av statsforvaltningen.

Våre løsninger leveres dels basert på en integrert suite av forretningsapplikasjoner og dels på egen­utviklede applikasjoner som vi bygger i moderne teknologi. Vi sitter på store mengder data, med stor verdi og høy kritikalitet. Vi har de siste årene hatt en sterk vekst. Vi har store ambisjoner fremover og høy utviklingstakt på IT-området, og god og trygg bruk av IT er kritisk for å løse oppdraget vårt.

 

I DFØs IT-divisjon får du over 60 dyktige kollegaer som jobber sammen om å utvikle de beste løsningene. Det er teknologiinteressen som knytter oss sammen og som utvikler deg, oss og løsningene våre. Teamet består av kompetente ressurser innenfor prosjektledelse, arkitektur, strategi, webutvikling, integrasjon, IAM, infrastruktur, sikkerhet, test, brukerutstyr og brukerstøtte. Hos oss får du målrettet faglige utvikling, tilgang til stipender, kurs og sertifiseringer. Men viktigst av alt er samarbeidet, erfaringsdelingen og sparringen i et miljø der vi er til stede for hverandre.

 

Vi styrker nå vår satsning innenfor IT-divisjonen og ser etter en Leder for informasjonssikkerhet.

 

CISO/ Leder for informasjonssikkerhet

Dette kan være drømmejobben både for deg som har noen års erfaring innen fagområdet og ønsker å utvikle deg videre som leder innen informasjonssikkerhet, og for deg som har mange års erfaring og ønsker å dele av din kompetanse i en dynamisk virksomhet der din erfaring verdsettes og er av høy betydning. Her du kan gjøre en forskjell, og det er stort rom for å påvirke!

Rollen skal bidra til et sikkerhetsløft i DFØ, og fokus er like mye på utvikling og transformasjon som på drift og forvaltning.

 

Oppgaver:

Som CISO/ Leder for informasjonssikkerhet vil du lede og veilede i virksomhetens arbeid med å sikre informasjonen i våre systemer. Du vil fastsette mål og krav for dette i virksomheten og følge opp og veilede i arbeide med å nå målene. Du vil jobbe med verdi- og risiko­ vurderinger, og bidra til bevisstgjøring, kompetanseutvikling og god sikkerhetskultur i virksomheten. Du vil få god anledning til å jobbe både strategisk med utvikling av informasjonssikkerhet og følge opp på et operativt plan. I rollen forvalter du styrende dokumenter på området, og du vil lede arbeidet med å ajourholde disse og sørge for at de er kjent og forstått i virksomheten.

Stillingen er nyopprettet og vil rapportere til Divisjonsdirektør IT. Du vil i tillegg ha en direkte, uavhengig faglig rapporteringslinje til DFØs Direktør. Du blir fast medlem av IT-divisjonens ledergruppe og sammen med lederne her er du med på å sette retningen for IT i virksomheten. Du får en bred kontaktflate også mot DFØs øvrige ledere på flere nivå, og mot både tekniske og ikke-tekniske miljø i organisasjonen. Du vil ha god kontakt med andre offentlige aktører av relevans for informasjonssikkerhet, som NSM, Digitaliseringsdirektoratet, CERT-miljø, mot leverandører, og av og til mot kunder.

Du vil være faglig leder i IT-sikkerhetsorganisasjonen som, i tillegg til deg, består av fem sikkerhetskoordinatorer fra DFØs divisjoner, og vår sikkerhetsarkitekt. Du har budsjett og styrer sentrale leverandører på IT-sikkerhetsområdet. Andre oppgaver innen Divisjonens ansvarsområde kan også være aktuelt.

 

Nødvendige kvalifikasjonskrav:

Den som skal fylle stillingen må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet/høgskole på minimum bachelornivå, for eksempel innen økonomi, organisatoriske fag, IKT, ingeniørfag, eller realfag jus/ samfunnsfag. Relevant og dokumentert yrkeserfaring i kombinasjon med personlig egnethet vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Kjennskap til virksomhetsstyring i offentlig sektor.
 • God kompetanse innen styring og ledelse av IT-organisasjoner, prosjektstyring eller økonomistyring.
 • God innsikt i relevante rammeverk for IT-styring og hvordan sikre godt samspill mellom IT og øvrig virksomhet.
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

 

Nødvendige kvalifikasjonskrav:

Den som skal fylle stillingen må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet/høgskole på minimum bachelornivå, for eksempel innen IKT, samfunnsfag eller realfag. Relevant og dokumentert yrkeserfaring i kombinasjon med personlig egnethet vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • God kompetanse innen arbeid med forebyggende informasjonssikkerhet, styringssystem for informasjonssikkerhet, og arbeid med sårbarheter, trussel- og risikovurderinger.
 • God innsikt i rammeverk som ISO27001, NSM grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, NIST, samt relevant lovverk, regelverk og standarder.

 

Ønskelige kvalifikasjoner:

Det er en fordel om du også har erfaring innen flere av de følgende områdene, men vi forventer ikke at du har det på alle:

 • Det er ønskelig med relevant masterutdanning, gjerne med spesialisering innen informasjons­sikkerhet og/eller risikostyring.
 • Erfaring fra arbeid i komplekse virksomheter 
 • Erfaring med veiledning og opplæring innenfor fagområdet
 • God formuleringsevne på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Sertifisering innen regelverk, standarder mv for sikkerhetsstyring og prosjektledelse. 
 • God kjennskap til GDPR, sikkerhetsloven og krav til IT-sikkerhet i offentlig virksomhet
 • Kompetanse innen verdikjedevurdering og leverandøroppfølging, databehandleravtaler 
 • Erfaring med tekniske løsninger for IT-sikkerhet og sikkerhetsarkitektur
 • Erfaring fra bruk av eksterne sikkerhetstjenester, eksempelvis sikkerhetsovervåkning

 

Du vil passe godt i rollen hvis du har: 

 • Gode samarbeidsevner, og evne til å bygge relasjoner og jobbe godt sammen med andre miljø. Vi tror dette er viktig for å sikre god forankring i organisasjonen.
 • Sterk gjennomføringsevne, evne til initiativ og å jobbe systematisk.
 • Evne til å kommunisere godt om faglige tema, både til tekniske og andre miljø, og til kolleger på alle nivå i organisasjonen.
 • Evne til å håndtere kritiske hendelser og arbeide godt under press, om det skulle trengs.

Personlig egnethet vil vektlagt.

 

Klarering: 

Ansettelse skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå HEMMELIG og autorisert. 

 

Du får anledning til å videreutvikle din kompetanse, og til å bygge et solid nettverk innen relevante miljø i sektoren.

Vi har fleksibel arbeidstid med sommer- og vintertid, medlemskap i Statens Pensjonskasse og holder til i Økern Portal i Oslo. 

Stillingene vil bli plassert som seniorrådgiver med lønnsplassering mellom 850.000 og 1.150.000 per år, avhengig av utdannelse og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent innskudd til Statens Pensjonskasse.


For nærmere opplysninger om stillingene, ta kontakt med Divisjonsdirektør IT, Tore Blekastad, mobil 480 03 922 eller avdelingsdirektør for Arkitektur og Utvikling, Berit Lundanes, mobil 913 44 911.  Se også vår hjemmeside www.dfo.no for mer informasjon om DFØ.

 

Mangfold i DFØ
I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss.

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Praktisk informasjon om søkeprosessen
Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålportalen. Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra NOKUT. Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

Søkerlister
Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista.

Om oss
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 750 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim.

Arbeidsområde:  IT og digitalisering
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0580

Søknadsfrist:  05.02.2023