Engasjert miljørådgiver - grønne anskaffelser

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.

 

 

Brenner du for å styrke den grønne innkjøpsmuskelen i Norge?

 

Engasjert miljørådgiver – grønne anskaffelser

 

Vi søker en ny medarbeider som ønsker å bidra til at vi bruker den grønne innkjøpsmuskelen vår for å nå våre klima og miljømål. 

 

Stillingen vil få ansvar for veiledning, analyser og kommunikasjon knyttet til grønne anskaffelser. Det er særlig relevant med kompetanse innen transportsektoren, fornybar energi/energieffektivisering, klimaregnskap og/eller livsløpsanalyser.

 

DFØ bygger kompetanse og veileder om hvordan offentlig sektor kan benytte innkjøpskraften sin til å stille krav til bærekraft og legge til rette for innovative løsninger i sine anskaffelser. Vi har bygget opp et team som har dybdekompetanse innen miljø, innovasjon, anskaffelser og jus som bistår innkjøpere i dette arbeidet. Vårt oppdrag er å hjelpe innkjøps-Norge til å benytte handlingsrommet som anskaffelsesregelverket gir til å fremme grønn omstilling og oppnåelse av Parisavtalens klimamål og FNs bærekraftmål. Vi søker nå en fremoverlent kollega med solid fagbakgrunn som er opptatt av å se etter muligheter fremfor begrensninger.

 

Det offentlige kjøper hvert år inn varer og tjenester for ca. 740 mrd. kroner og det er et stort potensial for å bruke anskaffelser mer strategisk for å nå viktige samfunnsmål. DFØ sine målgrupper omfatter kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter.

 

Dette er et fagområde i sterk utvikling, hvor DFØ skal være en pådriver for at det offentlige bidrar til grønn omstilling. Du kan lese mer om dette i vår handlingsplan for økt andel grønne og innovative anskaffelser. (anskaffelser.no)

 

Stillingen er plassert i seksjon for klima og miljø, avdeling for bærekraftige anskaffelser i divisjon for offentlige anskaffelser. Stillingen er et vikariat i ett år med mulighet for forlengelse.

 

 

Arbeidsoppgaver

 • utvikle veiledning og verktøy for kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter i hvordan prioritere, fremme og følg opp klima- og miljøhensyn i anskaffelser, særlig innen transport og energi.
 • veilede innkjøpere som har spørsmål og behov for støtte i forbindelse med bærekraftige anskaffelser bl.a. gjennom vår sparretelefon, vårt regionale innsatsteam og i konkrete anskaffelser.
 • veilede om bruk av verktøy som klimaregnskap, livsløpsvurderinger eller kategoristyring i forbindelse med anskaffelser.
 • bidra til utredninger for prioritering av DFØs arbeid og som underlag for departementenes utforming av politikk.
 • publisere aktuell informasjon og veiledning på anskaffelser.no
 • noen kommunikasjonsoppgaver samt arbeid i relevante nettverk og referansegrupper med offentlige virksomheter, leverandører og andre interessenter
 • presentere i webinarer, seminarer og konferanser, samt bidra til å arrangere møter, workshops og lignende

 

Det kan være aktuelt å tilpasse stillingens ansvar og innhold ut fra din kompetanse og erfaring.

 

 

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • mastergrad (miljøfag, samfunnsfag, rettsvitenskap eller økonomifag). Bachelorgrad i tillegg til operativ erfaring med grønne anskaffelser kan kompensere for utdanningskravet
 • god norsk fremstillingsevne (muntlig og skriftlig) og god engelsk forståelse

 

I tillegg må du ha kompetanse innen minst en av disse områdene:

 • arbeidserfaring med grønne anskaffelser eller miljø- og klimafeltet, eventuelt erfaring fra arbeid innen transportsektoren, livsløpsanalyser eller klimaregnskap. Dette kan f.eks. dokumenteres gjennom at du har skrevet masteroppgave om temaet eller at du har noe arbeidserfaring fra området
 • god tallforståelse/kvantitativ forståelse
 • erfaring med koordinering av flere aktører, nettverksarbeid og lignende

 

Vi søker deg som

 • er åpen, fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • er serviceinnstilt og motiveres av å kunne hjelpe andre
 • er analytisk og strukturert
 • tar selvstendige initiativ
 • er utviklingsorientert og liker å utforske muligheter for å nå målene vi har innenfor klima og miljø 
 • har god formidlingsevne skriftlig og muntlig

 

Vi vil legge vekt på personlig egnethet.

 

 

Vi tilbyr deg 

 • en spennende, utviklingsorientert og meningsfull stilling innenfor et fagområde som er i sterk vekst og har stor politisk interesse
 • store utviklingsmuligheter faglig og personlig
 • hyggelige og dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden  
 • moderne lokaler med en sterk bærekraftprofil, spennende restaurantkonsepter og Nord-Europas største takhage – les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse spk.no, som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger 

 

Du får mange goder av å jobbe i staten. Mer om dem kan du finne på Arbeidsgiverportalen: Gode i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no) (arbeidsgiver.dfo.no) 

 

 

Betingelser 

Du vil få stilling som førstekonsulent med lønn fra kr 509 300 til kr 604 900, eller som rådgiver med lønn fra kr 580 000 til kr 720 100, avhengig av kompetansen og erfaringen din. Det er 6 måneder prøvetid.

 

 

Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål 

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med seksjonssjef Helene Hoggen på telefon 41 50 40 78 eller e-post: helene.hoggen@dfo.no. Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no. Velkommen som søker hos oss i DFØ! 

 

 

 

 

Mangfold i DFØ
I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss.

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: Positiv særbehandling når man søker jobb i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no)

 

 

Praktisk informasjon om søkeprosessen
Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du finner mer informasjon om dette her: 
Jeg har utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no). Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

 

 

Søkerlister
Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista.

 

 

Om oss
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 800 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim.

Arbeidsområde:  Innkjøp og offentlige anskaffelser
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Vikariat
By: 

Oslo, NO, 0580

Søknadsfrist:  26.02.2024