Del annonsen

Ønsker du å jobbe i et av Norges fremste innkjøpsmiljøer? Vi søker erfaren jurist

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.

Ønsker du å jobbe i et av Norges fremste innkjøpsmiljøer?

 

Erfaren jurist – offentlige anskaffelser

 

Har du lyst å videreutvikle din karriere innenfor anskaffelsesjus og bidra til utvikling av offentlig sektor? Vi ser etter en faglig sterk anskaffelsesjurist.

 

Anskaffelsesdivisjonen i DFØ har en viktig pådriverrolle for å kontinuerlig forbedre offentlige anskaffelser. Du vil få en helt sentral rolle i tilretteleggingen for effektive og bærekraftige anskaffelser i offentlig sektor. Avdelingen du blir ansatt i skal være driveren i innkjøps-Norge og utvikle nyttige og brukerrettede tjenester. Du vil ha bred kontakt med våre brukere og interessenter, herunder departementer og ledelse i ulike virksomheter.

 

Hos oss får du ansvar og mulighet for faglig utvikling, delta i videreutvikling av vårt tilbud for å heve kompetansen om offentlige anskaffelser, solid kunnskap om anskaffelsesregelverket, holde foredrag og tilgang til et bredt nettverk i offentlig sektor og næringsliv. Vi ser etter deg som er faglig dyktig, har sterk gjennomføringsevne, er strategisk og har interesse for å videreutvikle vårt tjenestetilbud. Det er også viktig at du har godt humør, trives med teamarbeid og evner å motivere andre.

 

Stillingen er plassert i seksjon for regelverk og prosess i avdeling for kontrakt og regelverk. Her blir du en del av et engasjert og sterkt fagmiljø sammen med Statens Innkjøpssenter og Markedsplass for skytjenester. Seksjonen har ansvar for veiledning om hvordan anskaffelser skal gjennomføres og regelverket, veiledning for å motvirke arbeidslivskriminalitet i offentlige anskaffelser, om IT-anskaffelser og forvaltning og utvikling av Statens Standardavtaler. Dette gjør vi blant annet gjennom utvikling av veiledning, maler og verktøy vi publiserer på anskaffelser.no. Vi jobber i stor grad i prosjekter sammen med andre medarbeidere i avdelingen eller divisjonen. Det er også mulighet for å delta i operative anskaffelsesprosesser.

 

Arbeidsoppgaver

De viktigste arbeidsoppgavene dine:

 • utarbeide og videreutvikle veiledning til regelverket om offentlige anskaffelser og maler om anskaffelsesprosessen
 • det kan bli aktuelt å bidra i sekretariatsarbeid for utvalg som skal gjennomgå regelverket om offentlige anskaffelser
 • bidra i utredningsarbeid om juridiske problemstillinger, f.eks innspill til departement i regelverksarbeid og arbeid med Norgesmodellen, utdype handlingsrommet for krav som skal motvirke arbeidslivskriminalitet, bruk av ulike prosedyrer osv
 • holde foredrag eksternt eller på DFØs arrangementer
 • bidra, sammen med andre fagmiljøer, i forvaltning og videreutvikling av Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA)
 • bidra i relevante nettverk og referansegrupper med offentlige virksomheter, leverandører og bransjeorganisasjoner
 • ved behov, bidra med andre oppgaver i Anskaffelsesdivisjonen, f.eks innspill til arbeid med bærekraftige anskaffelser, digitalisering av anskaffelsesprosessen eller i konkurranser som gjennomføres av Statens Innkjøpssenter

 

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har:

 • mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen, fortrinnsvis med gode resultater
 • god kunnskap om regelverket om offentlige anskaffelser
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, og gode engelskkunnskaper
 • relevant erfaring i arbeid med regelverket om offentlige anskaffelser

 

Det er ønskelig at du også har:

 • erfaring fra offentlig sektor
 • erfaring i å holde kurs, foredrag eller å skrive veiledning
 • erfaring fra gjennomføring av offentlige anskaffelsesprosesser
 • god kunnskap om EU/EØS-rett
 • relevant erfaring med prosessarbeid eller analyser/utredninger
 • erfaring fra prosjektledelse

 

Vi søker deg som

 • er fleksibel og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er analytisk og strukturert
 • er strategisk, tenker helhetlig og tar initiativ til forbedringer og utvikling
 • kan prioritere og har sterk gjennomføringsevne

 

Vi vil legge vekt på personlig egnethet og faglige resultater.

 

 

Vi tilbyr deg

 • en utviklingsorientert og utfordrende stilling innen et fagområde som er i sterk vekst
 • jobbe i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • store utviklingsmuligheter faglig og personlig
 • hyggelige og dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler med en sterk bærekraftprofil, spennende restaurantkonsepter og Nord-Europas største takhage – les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens Pensjonskasse spk.no, som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger

 

Du får mange goder av å jobbe i staten. Mer om dem kan du finne på Arbeidsgiverportalen: https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise

 

Betingelser

Du vil få stilling som seniorrådgiver med lønn fra kr 661 400 til kr 911 700, avhengig av kompetansen og erfaringen din. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Det er 6 måneder prøvetid.

 

Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med seksjonssjef Bente Hagelien på telefon 980 78 143 eller e-post: bente.hagelien@dfo.no. Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no. Velkommen som søker hos oss i DFØ! 

 

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss. 

 

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. 

 

 

Praktisk informasjon om søkeprosessen

Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålportalen. Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra NOKUT. Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen. 

 

Søkerlister

Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista. 

 

Om DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning. 

 

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 750 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger, Trondheim og Harstad. 

 

 

Arbeidsområde:  Jus
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0580

Søknadsfrist:  07.12.2022