Del annonsen

Innholdsrådgiver

 

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.

 

 

Er du vår nye kommunikasjonsrådgiver på nett?

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) arbeider for at det offentlige har effektiv ressursbruk, slik at oppgaver for fellesskapet løses på en god måte. Våre rundt 800 kolleger jobber innenfor mange ulike fagområder, hvor en fellesnevner er å sikre god kommunikasjon til våre målgrupper. Vil du bidra til at DFØ har nettsider som er lette å finne, innhold som er lett å forstå og oppgaver som er lette å løse? 


Vi søker deg som ser deg selv som brukernes «ambassadør». Du liker å lage godt nettinnhold og å jobbe målrettet med gode brukeropplevelser. Hos oss får du jobbe med flere nettjenester i et godt og aktivt nettmiljø. I kommunikasjonsenheten får du 13 hyggelige kolleger som jobber i hele bredden av kommunikasjonsfaget. Du blir en del av nettredaksjonen, sammen med tre nettredaktører, nettansvarlig og andre rådgivere som jobber med innhold, måling og brukeropplevelser. 

 

Hvem er du?

Du er en ansvarsbevisst, nysgjerrig og serviceinnstilt kollega, som har god forståelse for hva som skal til for å lykkes med tverrfaglig nettarbeid og som ser potensialet i å ta ut innhold i andre kanaler. Du trives godt med å løse oppgaver som kommer fortløpende og med å ta ansvar for fagområders sider på nett.

 

Arbeidsoppgaver

 • Forvalte, utvikle og publisere innhold på DFØs nettsider
 • Aktualisere saker til nett og andre kanaler 
 • Samarbeide med nettredaktørene og innholdsansvarlige i fagdivisjonene
 • Bidra i utviklings- og innsiktarbeid på nettsidene
 • Gjennomføre enkle brukertester på nettinnhold
 • Bistå i kompetanseheving av virksomheten på nettarbeid og rammeverket for nett
 • Lage visualiseringer til nett


 

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad.
 • Relevant arbeidserfaring.
 • Erfaring med redaksjonelt arbeid på større nettsted og produsere innhold som skal løse brukeroppgaver. 
 • Erfaring med publiseringsløsninger. Vi bruker Drupal.
 • Svært gode språklige evner i norsk, både muntlig og skriftlig, og erfaring med klarspråk.
 • Erfaring med å aktualisere faginnhold til sosiale medier og nyhetssaker.
 • Erfaring med innsiktsarbeid og brukertesting. 
 • Kunnskap om universell utforming. 
 • Erfaring med samhandling med ulike fagområder.

 

Det er en fordel om du har erfaring med

 • å planlegge og fasilitere innsiktsprosesser og brukerinvolvering, som workshops 
 • interaksjonsdesign og brukersentrert design

 

Vi søker deg som

 • har gode samarbeidsevner
 • tar ansvar for dine oppgaver og skaper framdrift 
 • er en tydelig rådgiver, som tilpasser deg forskjellige oppdrag og omstiller deg raskt når situasjonen krever det 
 • er brukerorientert
 • er interessert i å utvikle fagområdet nettformidling videre

 

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag 
 • et stort fagmiljø med dyktige kollegaer, muligheter for relevante kurs 
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • moderne og miljøvennlige lokaler med en sterk bærekraftprofil, takhage, løpebane og en rekke spisesteder. Les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/ 
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse (SPK). Vi trekker 2 prosent av lønnen din som innskudd til pensjonssparing, og i tillegg betaler DFØ et innskudd. I SPK tilbys du dessuten svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger


Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen.

 

Stillingen har arbeidssted i Oslo og lønnes som rådgiver eller seniorrådgiver fra kr. 550 000-660 000 per år, avhengig av kompetanse og erfaring. Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid. 
Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med kommunikasjonsdirektør, Anne-Berit Herstad, tlf. 970 81 522 og/eller e-post anne-berit.herstad@dfo.no.
 

 

Mangfold i DFØ
I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss.

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Praktisk informasjon om søkeprosessen
Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålportalen. Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra NOKUT. Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

Søkerlister
Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista.

Om oss
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 750 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim.

Arbeidsområde:  Kommunikasjon
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0580

Søknadsfrist:  29.01.2023