Del annonsen

Juniorcontroller

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.


Har du lyst til å få erfaring fra en stor bredde sakstyper, få fordype deg i enkeltsaker og holde i egne frister og leveranser?


Om stillingene
Som juniorcontroller vil du jobbe med den interne styringen og kontrollen i divisjonen, herunder budsjett, regnskap, planlegging, oppfølging og rapportering.
Vi søker deg som er nøyaktig, strukturert og analytisk. Du må like tall og å ha oversikt. Mange av oppgavene har faste leveringsfrister, så du må evne å jobbe jevnt og selvstendig. I tillegg vil du arbeide med tilskuddsforvaltning for Opplæringskontoret for statlige virksomheter, tariffavsatte kompetansemidler, samt Nordisk utvekslingsordning.

Stillingen inngår i staben til divisjon for styring, organisering og ledelse. Her vil du samarbeide tett med divisjonscontroller, stabsleder og divisjonens ledere. Du vil både få mulighet til å fordype deg i enkeltsaker, samtidig som du vil få stor bredde i sakstyper.

Hos oss får du gode muligheter til å vokse med stillingen og til å utforske nye utfordringer i organisasjonen.

Arbeidsoppgaver
De viktigste arbeidsoppgavene dine kommer til å være:

 • Økonomi- og regnskapsoppfølging
 • Budsjettarbeid
 • Analyse
 • Attestering og kontroll av faktura
 • Administrasjon av tilskuddsordninger

Arbeidsoppgavene vil bli tilpasset din kompetanse og erfaring.
 

Om avdelingen du kommer til å jobbe i
Stillingene er plassert i avdeling for SOL stab i divisjon for styring, organisering og ledelse. Divisjonen har blant annet ansvar for Regelverket for økonomistyring i staten, Utredningsinstruksen, Statsregnskapet.no, ledelsesutvikling og kompetanseutvikling i staten, arbeidsgiverportalen og mye mer. Vi er samlet sett ca 115 medarbeidere.
 

Kvalifikasjonskrav


Vi søker deg som har:

 • bachelorgrad innen økonomi eller administrasjon. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • god regnskaps- og økonomiforståelse
 • god systemforståelse
 • svært gode Excel-kunnskaper
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

 

 Det er ønskelig at du har kjennskap til offentlige forvaltning.


Personlige egenskaper

 • systematisk med ryddig og nøyaktig arbeidsmetodikk
 • operativ, gjennomfører og er opptatt av å levere
 • liker å bli utfordret og å lære
 • kunne jobbe selvstendig, samtidig er det viktig at du har gode samarbeidsrelasjoner

 

Vi tilbyr deg

 • interessante og varierte arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag – hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten
 • et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • muligheter for relevante kurs og sertifiseringer
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler med en sterk bærekraftprofil, spennende restaurantkonsepter og Nord-Europas største takhage – les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens Pensjonskasse spk.no, som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger

Du får mange goder av å jobbe i staten. Mer om dem kan du finne på Arbeidsgiverportalen: https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise


Betingelser
Du vil få stilling som førstekonsulent eller rådgiver, med lønn fra kr 471 300 til kr 600 000, avhengig av kompetansen og erfaringen din.


Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med avdelingsdirektør Thuan Tande-Pham på telefon 99044668. Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no. Velkommen som søker hos oss i DFØ! 

Mangfold i DFØ
I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss.

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Praktisk informasjon om søkeprosessen
Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålportalen. Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra NOKUT. Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

Søkerlister
Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista.

Om oss
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 750 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger, Trondheim og Harstad.

Arbeidsområde:  Økonomi, regnskap og lønn
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0580

Søknadsfrist:  30.11.2022