Jurist - samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.

 

Vil du være med å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i offentlige anskaffelser?

 

 

Jurist - samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Vi søker etter en faglig sterk og engasjert medarbeider til å styrke vårt arbeid innenfor samfunnsansvarsområdet, og særlig arbeidet med å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i offentlige anskaffelser. Offentlige anskaffelser er en viktig del av regjeringens satsing for å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og regjeringen har derfor lansert en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser, som DFØ skal bidra med å utvikle og fremme.

 

En av hovedoppgavene fremover vil være å bidra i arbeidet med å utvikle Norgesmodellen. Dette omfatter å utarbeide veiledning om og fremme beste praksis for kontraktsoppfølging, og spesielt oppfølging av krav som skal motvirke arbeidslivskriminalitet. Videre skal det utarbeides veiledning om utforming av seriøsitetskrav og veiledning om nye lov- og forskriftsendringer.  

 

Hos oss vil du få anledning til å jobbe variert med både større og mindre oppgaver med gode muligheter for faglig utvikling. Vi ser etter deg som er faglig dyktig, har sterk gjennomføringsevne og interesse og engasjement for å utvikle og forbedre tjenestene våre. Du vil ha mye dialog og bred kontakt med relevante brukere og interessenter, herunder departementer og ledelse i ulike virksomheter. Vi jobber ofte i prosjekter sammen med andre medarbeidere i avdelingen eller divisjonen. 

 

 

 

Arbeidsoppgaver

Din viktigste arbeidsoppgave vil være å bidra i arbeidet med samfunnsansvar i offentlige anskaffelser, og særlig Norgesmodellen for offentlige anskaffelser. Dette omfatter å utarbeide veiledning, beste praksis, maler og rutine o.l. for anskaffelser.no, og å gjennomføre kurs, webinarer, seminarer og andre spredningsaktiviteter for å fremme samfunnsansvar i offentlige anskaffelser.

 

Du vil videre bistå Statens innkjøpssenter med ivaretakelse av samfunnsansvar i planlegging og gjennomføring av nye fellesavtaler, oppfølgingen av eksisterende avtaler og utarbeidelse og utvikling av avtaleverk, maler og rutiner. Du vil også kunne få ad hoc-oppgaver på samfunnsansvar, f.eks. gjennom bestillinger i tildelingsbrev, fra departementene og fra andre avdelinger.

 

Øvrige oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområder er også aktuelt, avhengig av avdelingens behov og din kompetanse og interesse.

 

Stillingen vil inngå i et eget fagteam for samfunnsansvar i avdelingen som vil ha som ansvar å følge opp arbeidet med Norgesmodellen, seriøsitetskrav, krav til lærlinger, universell utforming, ivaretakelse av menneskerettigheter for Statens innkjøpssenter m.m.

 

Stillingen innebærer tett kontakt med avdeling for bærekraft og innovasjon som er ansvarlig for å utarbeide veiledning og verktøy for å ivareta menneskerettigheter og motvirke at varer som anskaffes av norske offentlige virksomheter blir produsert under kritikkverdige og ulovlige forhold.

 

 

 

Om seksjonen du skal jobbe i

Stillingen er plassert i seksjon for regelverk og prosess i avdeling for kontrakt og regelverk i anskaffelsesdivisjonen. Seksjonen har en rekke spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor offentlige anskaffelser. Seksjonen har som hovedansvar å veilede om hvordan offentlige anskaffelser skal gjennomføres, og er ansvarlig for veiledning, maler og verktøy som publiseres på anskaffelser.no. Seksjonen har videre ansvar for å veilede om hvordan offentlige oppdragsgivere kan ivareta sosialt ansvar i sine anskaffelser, herunder krav om lønns- og arbeidsvilkår, krav til lærlinger, begrensinger i antall ledd i leverandørkjeden og universell utforming.

 

Seksjonen yter bistand til Statens innkjøpssenter i forbindelse med inngåelse av nye statlige fellesavtaler. Dette omfatter juridisk rådgivning og rådgivning knyttet til ivaretakelse av sosialt ansvar, herunder etiske vilkår, lønns- og arbeidsvilkår og krav til lærlinger. Seksjonen har også ansvaret for å forvalte og utvikle avtaleverk, maler og retningslinjer for Statens innkjøpssenter.   

 

 

 

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har:

 • mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen med gode resultater
 • minimum 2 års erfaring med relevante problemstillinger innen arbeidslivskriminalitet og tilknyttede fagområder
 • svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • god kunnskap om offentlige anskaffelser

 

Det vil vektlegges positivt om du også har:

 • erfaring med bruk av seriøsitetskrav og særlig oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår
 • praktisk erfaring med gjennomføring av offentlige anskaffelser
 • erfaring i å holde kurs og foredrag
 • erfaring med å utarbeide veiledningstekster, maler, rutiner o.l.
 • relevant erfaring med revisjoner, prosessarbeid eller analyser/utredninger
 • erfaring med å jobbe i tverrfaglige team
 • prosjektledererfaring

 

 


Vi søker deg som

 • har stort engasjement for og genuin interesse for offentlige anskaffelser
 • tar initiativ til forbedringer og bidrar til utvikling 
 • er analytisk og strukturert med fokus på mål og resultater
 • har sterk gjennomføringsevne, med evne til å prioritere i en hektisk hverdag
 • inngir tillit og bygger relasjoner til de du jobber sammen med

 

Vi vil legge vekt på personlig egnethet og faglige resultater.

  

 

 

Vi tilbyr deg

 • spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag - hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten
 • et stort og godt fagmiljø med hyggelige og dyktige kollegaer
 • store utviklingsmuligheter faglig og personlig, med muligheter for relevante kurs og sertifiseringer
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler med en sterk bærekraftprofil, spennende restaurantkonsepter og Nord-Europas største takhage – les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens Pensjonskasse spk.no, som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger

 

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen. Stillingen lønnes som rådgiver fra kr 532 200 til kr 708 000 per år eller som seniorrådgiver fra kr 667 700 til kr 919 200 per år, avhengig av kompetanse og erfaring. Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid.

 

 

 

Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med seksjonssjef Jan Henrik Skogen på telefon 909 50 085 eller e-post: JanHenrik.Skogen@dfo.no. Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no. Velkommen som søker hos oss i DFØ! 

 

 

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss. 

 

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. 

  

 

Praktisk informasjon om søkeprosessen

Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålportalen. Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra NOKUT. Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen. 

 

 

Søkerlister

Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista. 

 

 

Om DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning. 

 

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 800 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim. 

 

 

 

Arbeidsområde:  Jus
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0580

Søknadsfrist:  12.06.2023