Jurister - offentlige anskaffelser

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.

 

Vil du være med å utvikle vårt juridiske miljø på offentlige anskaffelser?

 

 

Jurister – offentlige anskaffelser

Vi søker faglig sterke og engasjerte jurister som ønsker å begynne eller videreutvikle sin karriere innenfor offentlige anskaffelser og tilknyttede rettsområder.

 

Hos oss vil du få anledning til å jobbe variert med både større og mindre oppgaver med gode muligheter for faglig utvikling. Vi ser etter deg som er faglig dyktig, har sterk gjennomføringsevne og interesse og engasjement for å utvikle og forbedre tjenestene våre. Du vil ha mye dialog og bred kontakt med relevante brukere og interessenter, herunder departementer og ledelse i ulike virksomheter. Vi jobber ofte i prosjekter sammen med andre medarbeidere i avdelingen eller divisjonen. 

 

Vi har etablert en egen seksjon for jurister i avdeling for kontrakt og regelverk i anskaffelsesdivisjonen i DFØ. Seksjonen har en rekke spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor offentlige anskaffelser og tilknyttede fagområder som kontraktsrett, IT-rett, personvern, sikkerhet, forvaltningsrett, menneskerettigheter m.m.

 

Seksjonen har som hovedansvar å veilede om hvordan offentlige anskaffelser skal gjennomføres, og er ansvarlig for veiledning, maler og verktøy som publiseres på anskaffelser.no. Veiledningsarbeidet omhandler blant annet gjennomføring av anskaffelsesprosessen og kontraktsoppfølgingsfasen og gjennomføring av IT-anskaffelser. Seksjonen har i oppgave å bidra i regjeringens arbeid med Norgesmodellen som skal motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og fremme et seriøst arbeidsliv. Seksjonen deltar også i sekretariatet til lovutvalget som skal revidere anskaffelsesregelverket. En av hovedoppgavene fremover vil være å utarbeide veiledning til Norgesmodellen og revidert regelverk for offentlige anskaffelser. Videre har seksjonen ansvar for å forvalte og utvikle Statens Standardavtaler.

 

Seksjonen yter juridisk bistand til Statens innkjøpssenter og markedsplassen for skytjenester. Dette omfatter blant annet juridisk kvalitetssikring av anskaffelsesdokumentene i forbindelse med inngåelse av nye statlige fellesavtaler og håndtering av klager og rettslige tvister. Seksjonen har også ansvaret for å forvalte og utvikle malverket og retningslinjene til Statens innkjøpssenter.    

 

 

 

Arbeidsoppgaver

Vi søker to nye jurister som ønsker å arbeide med en eller flere av våre viktigste arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene vil bli tilpasset din kompetanse og erfaring.

 

De viktigste arbeidsoppgavene for stillingene vil være:

 • veilede om regelverket om offentlige anskaffelser og tilknyttede rettsområder
 • utarbeide maler og rutiner for anskaffelsesprosessen og kontraktsoppfølgingsfasen
 • forvalte og utvikle Statens Standardavtaler
 • veilede i anskaffelser av IT-kontrakter
 • juridisk bistand til Statens innkjøpssenter ved anskaffelse og oppfølging av statlige fellesavtaler
 • juridisk bistand til Markedsplassen for skytjenester


Andre aktuelle arbeidsoppgaver:

 • utrede relevante juridiske problemstillinger innenfor offentlige anskaffelser og tilknyttede rettsområder
 • holde foredrag eksternt eller på DFØs arrangementer
 • delta i nettverk og referansegrupper med offentlige virksomheter, leverandører og bransjeorganisasjoner
 • juridisk bistand til andre avdelinger i anskaffelsesdivisjonen eller DFØ

 

 

 

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har:

 • mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen med gode resultater
 • svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, og gode engelskkunnskaper


Vi oppfordrer nyutdannede med gode resultater til å søke på stillingen som førstekonsulent.

 

 

For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver kreves i tillegg:

 • god kunnskap om regelverket om offentlige anskaffelser
 • relevant erfaring med offentlige anskaffelser eller tilknyttede fagområder

 

Det vil vektlegges positivt om du har:

 • kunnskap om eller erfaring med regelverket for personvern
 • erfaring med IKT-anskaffelser eller kunnskap om IKT-rett
 • kunnskap om EU-/EØS-rett
 • praktisk erfaring med gjennomføring av offentlige anskaffelsesprosesser
 • erfaring med å utarbeide veiledningstekster, maler, rutiner o.l.
 • erfaring i å holde kurs og foredrag
 • prosjektledererfaring

 

 

Vi søker deg som

har stort engasjement for og genuin interesse for offentlige anskaffelser
tar initiativ til forbedringer og bidrar til utvikling 
er analytisk og strukturert med fokus på mål og resultater
har sterk gjennomføringsevne, med evne til å prioritere i en hektisk hverdag
inngir tillit og bygger relasjoner til de du jobber sammen med
 

Vi vil legge vekt på personlig egnethet og faglige resultater.

  

 

Vi tilbyr deg

 • spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag - hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten
 • et stort og godt fagmiljø med hyggelige og dyktige kollegaer
 • store utviklingsmuligheter faglig og personlig, med muligheter for relevante kurs og sertifiseringer
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler med en sterk bærekraftprofil, spennende restaurantkonsepter og Nord-Europas største takhage – les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens Pensjonskasse spk.no, som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger

 

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen. Stillingen lønnes som førstekonsulent eller rådgiver fra kr 509 300 til kr 708 000 eller som seniorrådgiver fra kr 667 700 til kr 919 200 per år, avhengig av kompetanse og erfaring. Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid.

 

 

Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med seksjonssjef Jan Henrik Skogen på telefon 909 50 085 eller e-post: JanHenrik.Skogen@dfo.no. Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no. Velkommen som søker hos oss i DFØ! 

 

 

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss. 

 

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

  

Praktisk informasjon om søkeprosessen

Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålportalen. Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra NOKUT. Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen. 

 

Søkerlister

Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista. 

 

Om DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning. 

 

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 800 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim. 

 

 

 

Arbeidsområde:  Jus
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0580

Søknadsfrist:  12.06.2023