Del annonsen

Nettansvarlig

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.

Er du vår nye nettansvarlig? 

 

Nettansvarlig 

 

Om stillingen  

Vil du bidra til at Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sine brukere enkelt finner det de leter etter på våre nettjenester, forstår det de finner og lett får løst oppgaven de kom for å løse? Hos oss vil du få ansvar for å sikre gode brukeropplevelser på våre nettjenester. 

 

DFØ arbeider for at staten har effektiv og god ressursbruk, slik at vi kan løse oppgaver for fellesskapet på en god måte. Vi har rundt 800 ansatte på fire lokasjoner, som jobber innenfor mange varierte fagområder. Vår målgruppe er primært statlige ansatte og noen tjenester tilbys også til kommuner. Nettansvarlig er tjenesteansvarlig for brukergrensesnittet til en rekke av DFØs nettjenester. Vi har bl.a. dfo.no, statens arbeidsgiverportal, anskaffelser.no, startoff.no, OK-stat og statens læringsplattform – alle på samme CMS.

 

DFØ har på kort tid fått flere nye fagområder og trenger deg som kan bidra i tverrfaglig drifts- og utviklingsarbeid i virksomheten. Vi søker deg som kan jobbe tett med våre nettredaktører, IT og fagdivisjonene om innhold og brukergrensesnittet i utvikling av nettjenestene. I kommunikasjonsenheten får 13 dyktige kolleger. Nettansvarlig skal rapportere til kommunikasjonsdirektør og utfører sine oppgaver i tett samhandling med nettredaktørene og med gruppa for utviklingsarbeid på nett.  

 

Hvem er du? 

Vi søker deg som får energi av å samhandle med andre og som liker å skape framdrift og resultater. Du jakter på små forbedringstiltak og muligheter for større utvikling, og du evner å omsette dette til behovsbeskrivelser og planer for gjennomføring. Du ser deg selv som brukernes «ambassadør», jobber kunnskapsbasert og har god kompetanse på redaksjonelt arbeid på nett.  Du har god forståelse for hva som skal til for å lykkes i tverrfaglig forbedrings- og utviklingsarbeid, jakter effektive prosesser og liker at folk trives mens vi løser floker og utvikler noe nytt.  

 

Vi trenger deg! Håper du søker. 

 

Arbeidsoppgaver 

 • Lede an arbeidet med etterlevelse og videreutvikling av DFØs rammeverk for nett, herunder nettstrategi, domenepolicy og designprofil for nett. 
 • Lede prosesser på utvikling, forbedring og budsjettarbeid på DFØs CMS for redaksjonelle nettjenester.  
 • Jobbe tett med nettredaktørene for dfo.no, anskaffelser.no og arbeidsgiverportalen om utviklingsbehov og bidra til gode redaksjonelle prosesser i utviklingsarbeid, blant annet prioritering og koordinering av ressurser. 
 • Ha ansvar for kommunikasjonsenhetens budsjett for drift og utvikling av nettjenestene.  
 • Prosessdriver i arbeidet med å identifisere og initiere forbedringstiltak i brukergrensesnittet sammen med nettredaksjonen og fagdivisjonene. 
 • Sikre system for måling og rapportering på nettjenestene. 
 • Bidra med faglig vurderinger i ulike faser i utviklingsarbeid i DFØ og oppfølging av avtaler på eget område.  
 • Representere brukergrensesnittet i ulike interne fora. 

 

Dine kvalifikasjoner  
Du har: 

 • høyere utdanning, 5 år. Lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet  
 • erfaring fra utvikling av nettjenester, gjennom prosjekter eller drift/ forvaltning 
 • god teknisk og funksjonell kompetanse på funksjonalitet i brukergrensesnittet 
 • erfaring med kanalstrategier og kjennskap til domenearbeid 
 • erfaring fra samhandling med utviklere, UX-designere og designere 
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne 

 

 

Du har også gjerne: 

 • erfaring fra arbeid med agile/smidige metoder  
 • erfaring fra redaksjonelt nettarbeid eller samhandling med innholdsprodusenter og designere  
 • god kompetanse på etterlevelse av gjeldende lovkrav for statlige nettsteder 

 

Vi ønsker at du kan underbygge dine kvalifikasjoner med dokumentasjon i et eventuelt intervju. 

 

 

Vi søker deg som 

 • har gode samarbeidsevner og er en interessert sparringspartner  
 • tar ansvar og skaper framdrift i prosesser  
 • kan tilpasse deg forskjellige oppdrag og omstille deg raskt, når situasjonen krever det  
 • holder deg oppdatert på ditt fagområde og liker å prøve ut nye ting 
 • liker å framstille resultater av arbeider som er gjennomført 

 

 

Vi tilbyr 

 • spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag  
 • et stort fagmiljø med dyktige kollegaer, muligheter for relevante kurs  
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden 
 • moderne og miljøvennlige lokaler med en sterk bærekraftprofil, takhage, løpebane og en rekke spisesteder. Les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/  
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse (SPK). Vi trekker 2 prosent av lønnen din som innskudd til pensjonssparing, og i tillegg betaler DFØ et innskudd. I SPK tilbys du dessuten svært gode pensjons- forsikrings- og boliglånsordninger 

 

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen. Stillingen har arbeidssted Oslo og lønnes som seniorrådgiver fra kr. 700.000-900.000 per år, avhengig av kompetanse og erfaring. Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid.  

 

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med kommunikasjonsdirektør, Anne-Berit Herstad, tlf. 970 81 522 og/eller e-post anne-berit.herstad@dfo.no. 

 

Les mer om DFØ på www.dfo.no. 

 

 

 

Mangfold i DFØ
I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss.

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

 

 

Praktisk informasjon om søkeprosessen
Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålportalen. Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra NOKUT. Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

 

 

Søkerlister
Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista.

 

Om oss
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 750 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger, Trondheim og Harstad.

Arbeidsområde:  Kommunikasjon
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0580

Søknadsfrist:  20.09.2022