Seniorrådgiver IT infrastruktur

Vil du sikre våre digitale verdier?


Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.
 

Om stillingen

Avdelingen vår for IT-drift og sikkerhet er i vekst, og vi ser etter deg som kan utvide kompetansen på teamet. Vi søker deg som er faglig sterk og har lyst til å videreutvikle våre IT-løsninger innen databasedrift og den tilhørende infrastrukturen. Hos oss får du være med å sikre at vi leverer IT-løsninger som bidrar til å utvikle DFØ, samtidig som du selv videreutvikler din kompetanse og ferdigheter.

Vi er en avdeling med 16 dyktige medarbeidere, som setter vår stolthet i å drifte DFØ sine samfunnskritiske IT-løsninger. Avdelingen har ansvar for en rekke IT-løsninger, og kravene til sikkerhet, stabilitet og tilgjengelighet er store. Det er stort fokus på å bygge robuste og sikre løsninger, samtidig som vårt driftsmiljø er i konstant utvikling og IT-løsningene er i stadig endring. Vi har drift av egne datasentre samt bruk av public cloud. Arbeidet er organisert innenfor fagteamene infrastruktur, database, sikkerhet og teknisk systemstøtte for ERP systemer.

 

DFØ sin IT-løsning on-premise består i dag av ca. 500 virtualiserte servere. Databasemiljøet vårt består av mange MS SQL Server, sammen med IBM Db2 og PostgreSQL. Løsningen baserer seg på VMware og lagringsløsninger fra Dell EMC, Windows Server, Active Directory, Citrix løsninger med Netscaler i front og Netbackup for sikkerhetskopiering. På nettverk og sikkerhetsområde benytter vi Checkpoint og Palo Alto brannmurer, Aruba trådløst nettverk, Extreme Networks og HPE svitsjer på kjerne og kant. Vi har også en betydelig mengde med IT-løsninger i forskjellige sky-løsninger.

 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • drift og vedlikehold, herunder optimalisere, databaseløsninger på flere plattformer
 • databaseadministrator med hovedvekt på Microsoft SQL Server, samt IBM Db2 og PostgreSQL
 • drift og forvaltning av basis IT-infrastruktur
 • problemløsning, feilsøking og brukerstøtte innenfor eget fagområde
 • delta i IT-prosjekter og utviklingstiltak
 • overvåke og sikre stabil leveranse av våre IT-tjenester
 • videreutvikle løsningene i samarbeid med systemeier og systemforvalter
 • delta i vaktordning for IT-infrastruktur ved behov

 

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har:

 • relevant høyere utdanning. Relevant arbeidserfaring vil kunne kompensere for manglende utdannelse
 • god kompetanse i MSSQL, inkludert administrasjon, tuning og sikkerhet
 • erfaring med scripting og optimalisering av SQL kode
 • meget gode formidlingsevner, muntlig og skriftlig, på norsk

 

Det er ønskelig at du også har erfaring med:

 • PostgreSQL og IBM Db2
 • løsninger for datavarehus
 • drift av basis IT-infrastruktur
 • overvåking, datasikkerhet og tilgangskontroll
 • VB/PowerShell script
 • større IKT-driftsmiljøer med høy teknisk kompleksitet

 

Personlige egenskaper

 • evne til å kommunisere og samarbeide godt i hele organisasjonen
 • løsningsorientert og endringsvillig
 • evne til å forstå nye konsepter og teknologier
 • analytisk og strukturert


Menneskene er vår største ressurs

Du vil sammen med 70 dyktige kollegaer i IT-divisjonen jobbe for å utvikle de beste løsningene for DFØ og kundene våre. Det er teknologiinteressen som knytter oss sammen, og som utvikler deg, oss og løsningene våre. Vi motiveres av å kunne påvirke, og ha betydning. I DFØ vil du få innvirkning på valg av løsninger og veien videre. Hos oss får du målrettet faglige utvikling, tilgang til stipender, kurs og sertifiseringer. Men viktigst av alt er samarbeidet, erfaringsdelingen og sparringen i et miljø der vi er til stede for hverandre. Vi er stolt av det fagmiljøet vi har, og videre vekst og utvikling er viktig for DFØ sin videre satsning.  

 

Tverrfaglig team med eierskap til samfunnskritiske løsninger

Vi i DFØ går spennende tider i møte. Som organisasjon tar vi stadig på oss flere og større kunder, samtidig som vi utvikler nye fellestjenester til staten. Blant annet jobber vi med effektivisering av en markedsplass for skytjenester for offentlige virksomheter, forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner (digitilskudd) og nytt HR system for staten. Over 900 milliarder kroner går årlig gjennom vårt økonomisystem. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har også ansvaret for statsregnskapet og offentlige anskaffelser. Våre IT-løsninger omfatter 200 000 brukere. 

 

Hos oss får du

I DFØ ligger det til rette for karriere- og kompetansebygging, både gjennom utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver, samt muligheter for kurs og konferanser. Vi tilbyr deg dessuten

 • spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag – hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten
 • et stort fagmiljø med dyktige kollegaer
 • en stabil arbeidsplass med gode velferdsordninger, mulighet til hjemmekontor og for trening i arbeidstiden
 • vi holder til i moderne lokaler i Økern Portal
 • en stilling som gir gode, reelle muligheter for karriere- og kompetansebygging med fleksible arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og betalt overtid
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse spk.no, som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger

Les mer om godene i staten på  http://arbeidsgiver.dfo.no/lonn-goder-og-reise/gode

 

Betingelser

Stillingen er fast og vil bli plassert som seniorrådgiver med lønnsplassering mellom 821 100 - 966 300 kr pr. år, avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest.

 

Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål

Synes du dette høres interessant ut og ønsker nærmere informasjon, kontakt gjerne IT sin avdelingsdirektør Brede Nilsen, telefon 951 55 232.

 

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss.

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: Positiv særbehandling når man søker jobb i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no) (arbeidsgiver.dfo.no)

 

Praktisk informasjon om søkeprosessen

Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, les mer her: Jeg har utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no). Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

 

Søkerlister

Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista. 

 

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 800 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim.

Arbeidsområde:  IT og digitalisering
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0580

Søknadsfrist:  26.02.2024