Seniorrådgiver/rådgiver - statlige tilskudd

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.

 

Visste du at statlige tilskudd utgjør nærmere en tredjedel av statsbudsjettet? 


Seniorrådgiver/rådgiver - statlige tilskudd

Har du engasjement for effektiv ressursbruk og ønsker å bidra til bedre tilskuddsforvaltning i staten? Da har vi en spennende stilling for deg! Tilskudd er et sentralt og utbredt virkemiddel for å oppnå politiske mål. Vi i DFØ er statens fagorgan på tilskudd og forvalter økonomiregelverket i staten som regulerer tilskuddsområdet. Vi jobber utadrettet med hele staten som målgruppe. 

 

Om stillingen

Stillingen er plassert i seksjon for tilskudd, som i dag består av fire hyggelige medarbeidere. Arbeidsoppgavene i seksjonen er varierte og utviklingsorienterte. Seksjonen jobber med forvaltning og utvikling av økonomiregelverket, samt utforming av kompetansetjenester om tilskudd til departementer og statlige virksomheter. Vi gjennomfører utredninger og bidrar i arbeidet med områdegjennomganger på fagområdet. De siste årene har vi jobbet mye med hvordan digitalisering kan bidra til bedre og mer effektiv tilskuddsforvaltning. Seksjonen har sammen med Kulturdepartementet utviklet nettsiden tilskudd.no, som gir oversikt over statlige tilskudd til frivillig sektor. 

 

Brukerinvolvering og tverrfaglig samarbeid er en innarbeidet arbeidsform hos oss. Vi er opptatt av å lære og prøver gjerne nye arbeidsformer. Seksjonen tilhører avdelingen for forvaltning av økonomiregelverket, i divisjonen for styring, organisering og ledelse i DFØ.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • utvikle økonomiregelverket for områdene tilskudd og stønader
 • gi råd og veiledning til departementer og statlige virksomheter om utforming og forvaltning av statlige tilskudd
 • utvikle veiledningsmateriell og verktøy
 • holde kurs, workshops, seminarer og nettverksmøter
 • gjennomføre utredninger, kartlegginger og tilstandsanalyser
 • delta i utvikling og forvaltning av tilskudd.no 
 • bidra i tverrgående prosjekter i divisjonen og DFØ

 

Stillingen vil kunne tilpasses din kompetanse og interesser. Som en del av laget, vil du få gode muligheter til å bruke din kompetanse og utvikle deg videre gjennom utfordrende oppgaver, deltakelse i prosjekter og interne kompetanseutviklingstiltak.

 

Kvalifikasjoner


Du må ha:

 • relevant høyere utdanning på masternivå (gjerne med jus, samfunnsvitenskap eller økonomi i fagkretsen). Relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet til utdanning.  
 • praktisk erfaring med og god forståelse av:
  • forvaltning av statlige tilskudd/stønader og/eller
  • utforming av statlige tilskudds-/stønadsordninger og -regelverk 
 • kunnskap om kravene i økonomiregelverket i staten til tilskudds- eller stønadsforvaltning 
 • god kunnskap om offentlig forvaltning 
 • god evne til å formidle fagkunnskap på en lettfattelig og engasjerende måte
 • meget gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig

 

Det er en fordel om du også har kunnskap og erfaring på ett eller flere av disse områdene:

 • hvordan forvaltningsloven, offentlighetsloven, loven om offentlige anskaffelser og reglene om offentlig støtte påvirker tilskuddsområdet
 • utforme kompetansetjenester som veiledning på nett, samt arrangere kurs, nettverk eller workshops
 • brukerinvolvering som bruker- og innspillsmøter eller testing av tjenester o.l.
 • utvikling av digitale tjenester
 • utredninger, kartlegginger eller evalueringer o.l. 

 

Vi søker deg som:

 • tar initiativ, ser løsninger, og arbeider strukturert og planmessig
 • har en helhetlig tilnærming, er analytisk og ser verdien av tverrfaglighet
 • har stor arbeidskapasitet og levere gode resultater
 • trives med ansvar og holder god framdrift 

Vi jobber mye i prosjekter og arbeidsgrupper, så det er viktig at du er fleksibel, trives med å samarbeide med andre og at du bidrar aktivt i faglige diskusjoner. Vi har mye kontakt med brukerne våre i forvaltningen, så vi søker deg som har god rolleforståelse, relasjonsbyggende egenskaper og gode evne til dialog og formidling.

 

Vi tilbyr deg

 • interessante og varierte arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag – hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten
 • et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • muligheter for relevante kurs og sertifiseringer
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler med en sterk bærekraftprofil, spennende restaurantkonsepter og Nord-Europas største takhage – les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse spk.no, som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger

 

Du får mange goder av å jobbe i staten. Mer om dem kan du finne på Arbeidsgiverportalen (arbeidsgiver.dfo.no).

 

Betingelser

Du vil få stilling som seniorrådgiver eller rådgiver, med lønn fra 657 000 kroner til 895 000 kroner som seniorrådgiver og fra 557 000 kroner til 657 000 kroner som rådgiver, avhengig av kompetansen og erfaringen din. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan vi vurdere noe høyere lønn. Det er 6 måneder prøvetid. 

 

Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål

Ta kontakt med seksjonssjef Anne Sofie Teveldal på telefon 901 08 818. Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no


 

 

Mangfold i DFØ
I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss.

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: Positiv særbehandling når man søker jobb i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no)

 

 

Praktisk informasjon om søkeprosessen
Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du finner mer informasjon om dette her: 
Jeg har utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no). Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

 

 

Søkerlister
Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista.

 

 

Om oss
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 800 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim.

Arbeidsområde:  Offentlig forvaltning
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0580

Søknadsfrist:  27.02.2024