Servicedesk-konsulent

Spennende mulighet på Servicedesk


Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)! Har du lyst på en hverdag med faglige utfordringer, muligheten til å jobbe med både drift og utvikling, samtidig som du har en stor kontaktflate innad i organisasjonen? Vi søker etter en ny kollega til teamet!

En avdeling med spennende oppgaver

Som en del av den interne servicedesken i DFØ er ingen dag lik. Her kommer du til å samarbeide tett med kollegaer både i og utenfor IT-avdelingen. Servicedesk teamet tar imot og løser henvendelser fra brukere, og den drifter også en skrankeløsning for support via personlig oppmøte. Servicedesk er den funksjonen som alle våre medarbeidere henvender seg til når de opplever utfordringer med våre tjenester, og du vil derfor få muligheten til å jobbe med varierte faglige temaer for å finne de beste løsningene.

Vi er godt i gang med reisen mot en moderne og digital arbeidsflate, mange av våre tjenester er i Microsoft 365 og Azure, og vi skal selvfølgelig fortsette å forbedre og optimalisere vår bruk av disse og andre plattformer. Har du erfaring med ITIL, kanskje vært administrator/superbruker på et ITSM eller CRM-verktøy, vært teknisk forvalter av en slik løsning, eller erfaring som Incident manager? Dette er din mulighet til å bli med på vårt videre arbeid med fokus på standardisering, optimalisering, effektivisering og automatisering. Vi er i gang med etablering av IT-prosesser, roller og ansvar, samt verktøystøtte, noe som gjør din høye tekniske kompetanse etterlengtet.

Stillingen er plassert i avdelingen for teknologistøtte, og du blir del av faggruppen Servicedesk.

 

Arbeidsoppgaver

 • teknisk brukerstøtte til ansatte i DFØ via saksbehandlingssystem, telefon og personlig oppmøte

 • sikre at alle henvendelser blir håndtert på en effektiv og profesjonell måte
 • identifisere og eskalere problemer når det er nødvendig
 • feilretting og dokumentasjon av hendelser
 • forvalter/administrator på ITSM og CRM-verktøy
 • incident manager
 • brukeradopsjon og onbording
 • klient, brukeradministrasjon og tilgangskontroll
 • følge opp og utvikle nye rutiner

Du vil besvare henvendelser innen en rekke ulike tekniske forhold, som for eksempel: EntraID, Exchange, nettverk, innlogging, Microsoft 365 og skrivere.

 

Kvalifikasjoner

Til denne stillingen søker vi deg som har engasjement for faget ditt, og som ønsker å både bruke og utvikle kompetansen du har opparbeidet deg innen IT. Som medlem av Servicedesk vil du jobbe selvstendig og sammen med kompetente kollegaer. Hos oss jobber vi etter prinsippene ledelse helt ut og frihet under ansvar. Det betyr at du skal bruke teoretisk innsikt og praktisk erfaring for å håndtere komplekse utfordringer i både kjente og ukjente situasjoner. Vår Servicedesk skal alltid ha høy og bred kompetanse, det er derfor en forventning at du holder deg oppdatert og er fremtidsrettet, interessert i automatikk, digitalisering og ny funksjonalitet og teknologi, spesielt innen ITSM-verktøy, Microsoft 365 og Azure, og kan delta eller lede små linje-prosjekter eller interne arbeidsmøter.

Når det gjelder den faglige bakgrunnen din, har du enten en relevant bachelorgrad eller fagbrev innen IKT. Videre krever stillingen god formidlingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig, da god kommunikasjon med brukeren er viktig for å forstå utfordringer og forklare løsninger.

Vi ønsker at du har:

 • inngående kjennskap til teknisk feilsøking på klientplattformen til Microsoft

 • inngående kjennskap til Microsoft 365: Teams, SharePoint, PowerBI, Exchange og sikkerhet
 • inngående kjennskap til Intune, endepunktadministrasjon og sikkerhet
 • kjennskap til NSMs grunnprinsipper, ITIL med Incident management
 • er eller har vært forvalter/administrator på ITSM og CRM-verktøy
 • evnen til å raskt sette seg inn i ny teknologi og arkitektur
 • være en pådriver til kontinuerlig forbedring

 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er:

 • serviceinnstilt – i møte med kollegaer er du positiv og opptatt av å levere løsninger av høy kvalitet
 • ansvarsbevisst – du er punktlig og etterrettelig, og følger saken til den er løst
 • selvstendig – du synes det er spennende å sette retning for veien videre, og utforsker muligheter og løsninger på egenhånd
 • samarbeidsvillig – du vet viktigheten av et godt samarbeid for å finne gode løsninger, både innad i avdelingen og sammen med brukeren

 

Vi tilbyr

 • en sentral rolle i vår videre satsning innen IT og teknologi
 • spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag - hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten
 • et stort fagmiljø med dyktige kollegaer, muligheter for relevante kurs og sertifiseringer
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • moderne og miljøvennlige lokaler med en sterk bærekraftprofil, spiselig takhage, løpebane og en rekke spisesteder. Les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse (https://spk.no/Medlemskap-i-SPK/). Vi trekker 2 prosent av lønnen din som innskudd til pensjonssparing, og i tillegg betaler DFØ et innskudd. I Statens pensjonskasse tilbys du dessuten svært gode pensjons- forsikrings- og boliglånsordninger.


Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise).

 

Betingelser

Du vil få stilling som førstekonsulent med lønn fra kr 472 900 til kr 575 400, eller rådgiver med lønn fra kr 548 600 til kr 635 400, avhengig av kompetansen og erfaringen din. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere høyere lønn. Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest.

 

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Anders Lyngstad på telefon 950 77 596. Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no. Velkommen som søker hos oss i DFØ!

 

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss.

 

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: Positiv særbehandling når man søker jobb i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no)

 

Praktisk informasjon om søkeprosessen

Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du finner mer informasjon om dette her: Jeg har utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no). Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

 

Søkerlister

Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista.

 

Om oss

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

 

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 800 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim.

 

Arbeidsområde:  IT og digitalisering
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0580

Søknadsfrist:  26.02.24