Strategi- og prosessutvikler

 

Har du lyst til å utvikle vår IT-strategi og forbedre måten vi jobber på? 

Gjennom effektiv ressursbruk i offentlig sektor kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ!  

 

Vi er blant Norges aller største leverandører av virksomhetskritiske fellestjenester og skyløsninger til statlig sektor, og vi utvikler og leverer en rekke digitale tjenester for statsforvaltningen. Vi jobber blant annet med å etablere en markedsplass for skytjenester for offentlige virksomheter, forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner, nytt HR-system for staten, og en rekke løsninger for å forenkle og forbedre styring og ledelse i staten. Våre løsninger sikrer utbetaling av over 600 milliarder kroner årlig og vi har ansvaret for statsregnskapet. Videre støtter og digitaliserer vi virksomhetskritiske prosesser for over 90% av statsforvaltningen. 

 

Vi har store ambisjoner fremover og høy utviklingstakt. God styring av IT-satsninger og godt samarbeid på tvers av virksomheten er derfor viktig for å løse oppdraget vårt. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å utvikle arbeidsprosesser, samspill og strategi for IT i DFØ. Vi søker nå en person som kan ta en sentral rolle i å videreutvikle IT-prosesser, strukturer for styring og samhandling rundt IT i vår organisasjon. 

 

I denne stillingen vil du være en viktig sparringspartner for IT-divisjonens ledere i strategiske diskusjoner og retningsvalg, og i utvikling av samhandling- og arbeidsprosesser innad i IT, og på tvers av DFØ. Du får med andre ord svært gode muligheter til å utforme din stilling i et levende miljø i vekst, og spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. 

 

Du vil jobbe sammen med dyktige og inkluderende kollegaer som jobber sammen om å utvikle de beste løsningene. Det er teknologiinteressen og utviklingsmulighetene som knytter oss sammen og som utvikler deg, oss og løsningene våre. IT divisjonen består av mange spesialiserte og kompetente mennesker innenfor prosjektledelse, arkitektur, webutvikling, integrasjon, IAM, infrastruktur, sikkerhet, test, brukerutstyr og brukerstøtte. 

 

Arbeidsoppgaver: 

 • koordinere, fasilitere og aktivt bidra i IT-strategisk utviklingsarbeid 

 • utvikle og følge opp prosesser og strukturer for styring og samhandling i IT-divisjonen og på tvers av DFØ 

 • bidra til utvikling av IT-divisjonens langtidsplaner sammen med behov og bestillinger fra virksomheten  

 • sikre oversikt over helhetlig portefølje av utviklingsplaner og -tiltak innen IT 

 • lede prosjekter og aktiviteter for utvikling av praksis innen IT i DFØ 

 • ved behov kan annen prosjektledelse innen fagområdet være aktuelt  

 

Kvalifikasjonskrav 

Vi søker deg som har: 

 • mastergrad innen fagområder som ledelse, strategi, prosessutvikling, endringsledelse, digitalisering eller IKT. Bachelorgrad i tillegg til relevant arbeidserfaring vil kunne kompensere for utdanningskravet 

 • erfaring med strategiarbeid i teknologitunge virksomheter 

 • erfaring med planlegging, koordinering, og prosjektledelse 

 • erfaring med endringsarbeid, prosessutvikling og gjennomføring av endringer og forbedringer 

 • erfaring med implementering av endringer og operasjonalisering av styrende dokumenter 

 • god virksomhetsforståelse 

 • god formidlingsevne på norsk, skriftlig og muntlig 

 

Det vil være positivt om du har erfaring med en eller flere av punktene under:  

 • innføring og kontinuerlig forbedring av IT service management og ITIL-prosesser 

 • smidige/agile metoder og arbeid med tverrgående produktteam 

 • virksomheter med kompleks IT-portefølje, gjerne statlige  

 • erfaring fra IT-revisjon  

 • erfaring fra arkitektur- eller teknologistyring 

 • porteføljestyring 

 

Personlige egenskaper: 

Vi søker deg som:  

 • er god til å se forbedringsmuligheter, og synliggjøre de for andre  

 • kommuniserer tydelig og klarer å skape forståelse i ulike fagmiljøer  

 • har god gjennomføringskraft 

 • har gode samarbeidsevner og er en god relasjonsbygger 

 

Vi tilbyr deg: 

 • et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø 

 • muligheter for relevante kurs og sertifiseringer 

 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), mulighet for hjemmekontor, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden 

 • moderne lokaler med en sterk bærekraftprofil, spennende restaurantkonsepter og Nord-Europas største takhage – les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/

 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse spk.no, som også tilbyr deg svært gode forsikrings- og boliglånsordninger 

 

Betingelser 

Stillingen lønnes som seniorrådgiver fra kr 821 100 til kr 996 000, avhengig av kompetansen og erfaringen din. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Hos oss gis du stor tillit. Vi jobber med systemer og informasjon med stor verdi for statsforvaltningen. Stillingen krever at du må kunne autoriseres for BEGRENSET etter bestemmelsene i sikkerhetsloven. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest.    

 

Vil du vite mer? 

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med avdelingsdirektør Gro Iren Fjellbu Øi på telefon 97 55 37 57. Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no. Velkommen som søker hos oss i DFØ! 

 

 

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss.

 

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: Positiv særbehandling når man søker jobb i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no) (arbeidsgiver.dfo.no)

 

Praktisk informasjon om søkeprosessen

Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, les mer her: Jeg har utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no). Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

 

Søkerlister

Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista.

 

Om DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

 

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i offentlig sektor gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 850 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim.

Arbeidsområde:  IT og digitalisering
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0580

Søknadsfrist:  04.08.24