Utvikler

Har du lyst til å jobbe med kode som påvirker mange brukere og samtidig er svært samfunnsnyttig? 

 

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)! Nå søker vi etter flere utviklere og håper du vil bli med på laget. 

 

Om stillingen 

Som utvikler hos oss får du jobbe med forskjellige metoder og rammeverk. I teknologistacken vår finner du mye Java, Kotlin og TypeScript men også andre språk som PHP og Ruby. Vi jobber smidig og tilstreber kontinuerlige leveranser (CI/CD). Vi har flere spennende muligheter og søker etter deg som ønsker å være med og forme fremtidens digitale løsninger.  

 

Vil du jobbe med kloke, rause kollegaer som gir støtte og hjelper deg på det du måtte møte av utfordringer? Vil du jobbe et sted hvor koden som skrives er 100 % samfunnsnyttig? Vil du jobbe i en virksomhet som ikke tenker profitt, men effekt for brukerne? Hos oss er mulighetene mange og vi jobber med viktige, samfunnsnyttige produkter som påvirker mange brukere. Velkommen til oss!

 

I IT-divisjonen vil du bli en nøkkelperson i utviklingen av våre digitale nett- og publiseringsløsninger. Du vil få være med på å forme utviklings- og arkitekturenheten, påvirke teknologivalg og utvikling av fellesløsningene og arbeide i smidige team sammen med andre fagressurser. 
 

Les mer om oss og de spennende prosjektene vi jobber med i dag IT (dfo.no)


Arbeidsoppgaver  

 • utvikling og drift av nettløsninger/-applikasjoner   
 • delta i IT-prosjekter med tverrfaglig samarbeid, utviklingstiltak og faglig rådgivning innen nettløsninger  
 • samarbeide tett i smidige team sammen med andre fagressurser og enheter i DFØ 
 • bidra til å dokumentere og holde oversikt over våre nettløsninger og integrasjoner   

 

Kvalifikasjoner 
Vi har behov utviklere innen disse fem områdene: frontend, backend, data engineer, webutvikling, søk og besøksstatistikk.  

 

Vi søker deg som:   

 • er utdannet på høyskole eller universitetsnivå, bachelor eller mastergrad innen IT. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet 
 • har god teknologiforståelse, er faglig oppdatert og har evnen til å peke ut veien videre   
 • har erfaring med flere enn ett språk eller rammeverk 
 • skriver effektiv, strukturert og gjenbrukbar kode 
 • har erfaring med å jobbe i tverrfaglige produktteam 
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk   

 

Videre ser vi etter ulike kompetanseområder avhengig av hva du ønsker å jobbe med. Det er derfor en fordel om du har kunnskap om og erfaring med noen av de følgende punktene:  

 • frontend: 
  • utvikling av brukervennlige og universelt utformede tjenester med responsiv design 
  • web-standarder som HTML5, CSS og WCAG  
  • erfaring med TypeScript, JavaScript samt kompetanse til rammeverk (f.eks. React, Next.js, Vue.js eller Angular)  
  • erfaring med ett eller flere CMS, gjerne Drupal 
 • backend: 
  • Java/Kotlin 
  • PHP (Laravel og/eller Symfony)  
  • Python eller Ruby 
  • løsninger som kjører i skybasert infrastruktur, for eksempel Azure 
  • relasjonsdatabaser (f.eks. PostgreSQL/MySQL/MariaDB)  
  • ElasticSearch eller andre søkemotorer 
 • data engineer: 
  • god kompetanse innen Python og SQL 
  • erfaring med Azure som plattform 
  • erfaring med Azure Synapse Analytics, Data Factory, Cognitive search, Microsoft Purview 
  • erfaring med behandling av store datamengder 
 • felles for alle rollene: 
  • god kjennskap til Git 
  • erfaring med Docker, Kubernetes eller andre container- og orkesteringsløsninger 
  • erfaring med CI/CD systemer (f.eks. Github Actions) 

 
Personlige egenskaper:  

 • Du trives med å jobbe både selvstendig og i team  
 • Du får energi av å jobbe med ulike mennesker og fagområder  
 • Du er teknisk nysgjerrig med evne til å tenke utenfor boksen  
 • Du tar initiativ når du ser nye muligheter  
 • Du er en relasjonsbygger med gode kommunikasjonsferdigheter   
   

Hos oss får du:   

 • en stor mulighet til å bygge samfunnsnyttige tjenester som påvirker mange brukere 
 • bruke ny teknologi i arbeidet med dagsaktuelle tjenester som bl.a. doffin.no, kudos.dfo.no og tilskudd.no 
 • ta del av et stort, sosialt fagmiljø, med dyktige kollegaer 
 • moderne og miljøvennlige lokaler med en sterk bærekraftprofil, takhage, løpebane og en rekke spisesteder. Les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/   
 • gode muligheter for hjemmekontor når det gir mening og det passer for teamet 
 • faglig utvikling. Vi har egne budsjetter for relevante kurs og sertifiseringer 
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden 
 • betalt overtid eller avspasering av plusstid 
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse (SPK) som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger 

 

Les mer om godene du får av å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen: Gode i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no) (arbeidsgiver.dfo.no). 
 

Betingelser

Du vil få stilling som rådgiver med lønn fra kr 646 000 til kr 745 000, eller seniorrådgiver, med lønn fra kr 708 000 til kr 895 500, avhengig av kompetansen og erfaringen din. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest. 

 

Vil du vite mer?  
Hvis du har spørsmål om stillingen, er du velkommen til å ta kontakt med avdelingsdirektør Berit Lundanes, på telefon 913 44 911 eller berit.lundanes@dfo.no, eller IT-prosjektleder Sandra Wiborg, på telefon 980 52 820 eller sandra.wiborg@dfo.no. Velkommen som søker hos oss i DFØ!  

 

Mangfold i DFØ 
I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss. 

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. 

 

Praktisk informasjon om søkeprosessen 
Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, les mer her: Jeg har utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no). Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen. 

 

Søkerlister 
Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista. 

 

Om oss 
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning. 

 

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 800 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim. 

Arbeidsområde:  IT og digitalisering
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0580

Søknadsfrist:  26.02.24