Del annonsen

rådgiver til fagområdet statlig styring

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.

 

Vil du være med å utvikle statlig styring?

Vil du bidra til effektiv ressursbruk og god styring i staten? Ønsker du å være en del av et stort og engasjert fagmiljø på styring, organisering og ledelse? Da er DFØ stedet for deg! Hos oss vil du få gode muligheter til å bruke din kompetanse, og utvikle deg gjennom utfordrende oppgaver og interne ordninger for kompetanseutvikling.

Vi søker deg som ønsker å arbeide med kompetanseutvikling og rådgiving på styringsfeltet.

Stillingen er plassert i seksjon for styring, som er en av tre seksjoner i Avdeling for kompetanseutvikling, Avdelingen ligger i divisjon for styring, organisering og ledelse. Som statens fagorgan på styring, arbeider vi utadrettet med hele staten som målgruppe. Seksjonen bistår departementer og statlige virksomheter i styringsfaglige spørsmål, og tilbyr blant annet kurs, rådgivning, regelverksfortolkning og veiledningsmateriell knyttet til etatsstyring og virksomhetsstyring.

Vi legger stor vekt på brukerinvolvering og digitalisering, slik at tjenestetilbudet treffer brukernes behov på en enkel måte. Vi er også opptatt av hvordan digitalisering påvirker styringen i statlige virksomheter, og hvilke krav dette stiller til vårt tjenestetilbud. I tillegg har vi særlig oppmerksomhet på hvordan departementer og virksomheter kan bidra til mer effektiv ressursbruk med styring som virkemiddel.
 

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • utvikle og formidle faglige budskap og veiledningsmateriell på digitale flater
 • utvikle kompetansetjenester som kurs, seminarer, webinarer og faglige nettverk
 • bidra i utviklingsprosjekter innenfor seksjonens og avdelingens fagområder
 • bidra på andre fagområder i og utenfor seksjonen ved behov


Erfaring og kompetanse

Du må ha:

 • relevant høyere utdanning, gjerne innen samfunnsfag
 • kunnskap om styringsprosesser og styringsdokumenter i statlig styring
 • evne til å formidle fagkunnskap på en lettfattelig og engasjerende måte
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig


Det er ønskelig at du har:

 • erfaring fra statlig virksomhet
 • erfaring som prosjektleder
 • erfaring med bruk av tjenestedesign eller andre metoder for brukerinvolvering


Personlige egenskaper

Du er selvstendig, tar initiativ og arbeider strukturert og planmessig.  Du er også resultatorientert, løsningsorientert, faglig engasjert og trives med å formidle kunnskap og ha dialog med brukere. Vi jobber mye i prosjekter og arbeidsgrupper, og det er derfor viktig at du trives med å samarbeide og at du er en god relasjonsbygger. Personlig egnethet vil vektlegges.

 

Vi kan tilby

Norges største samlede fagmiljø på styring, organisering og ledelse i staten. Du får en spennende arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag og med utstrakt kontakt med statlige virksomheter og departementer. Hos oss får du krevende oppgaver, mye ansvar og faglige utfordringer. Du får mulighet til å påvirke virksomhetsstyringen i staten. Kollegaene dine vil være engasjerte og faglig sterke.

 

Vi har fleksibel arbeidstid med sommer- og vintertid, medlemskap i Statens Pensjonskasse

og holder til i Økern Portal, på Økern

 

Stillingen vil bli plassert som rådgiver med lønnsplassering mellom 490 600 til 586 500 kroner per år for rådgivere. Fra lønnen trekkes 2 prosent innskudd til Statens Pensjonskasse. DFØ legger vekt på mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. DFØ er en IA-virksomhet og i dette ligger bl.a. at vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med seksjonssjef Jorunn Holen telefon 909 76 322.

Se også vår hjemmeside www.dfo.no for mer informasjon om DFØ.

Søknadsfrist: 02.12.2022

 

 

Mangfold i DFØ
I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss.

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.


Praktisk informasjon om søkeprosessen
Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålportalen. Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra NOKUT. Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.


Søkerlister
Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista.


Om oss
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 750 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger, Trondheim og Harstad.

Arbeidsområde:  Analyse
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Oslo, NO, 0580

Søknadsfrist:  02.12.2022