Controller

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget. 

 

Vil du bidra med din faglige kompetanse til effektive lønns- og HR tjenester i staten? Da har vi stillingen for deg. 

 


Controller


Arbeidsoppgavene som tilhører divisjonscontrollerens fagområde har økt over tid, sammen med at nye tjenester skal følges opp og rapporteres på. Vi vil derfor styrke økonomiområdet i divisjonen og søker etter en medarbeider i rollen som controller. Ny controller må etter hvert regne med å overta oppgavene og ansvarsområdet til nåværende divisjonscontroller i lønnsdivisjonen i Stavanger. Du får jobbe i et uformelt miljø hvor deling av kunnskap og kompetanse er en forutsetning for å lykkes sammen. DFØ er i stadig utvikling og oppbygning, noe som gir spennende oppgaver og utviklingsmuligheter. 

 

 

Arbeidsoppgaver med ansvar for:
•    årlig plan- og budsjettprosess for lønnsdivisjonen
•    oppfølging og rapportering på økonomi og budsjett med prognoser
•    langtidsprognoser - faktureringsplan
•    fakturabehandling – inn- og utgående fakturaer
•    oppfølging av inntekter 
•    internkontrollaktiviteter 
•    resultatrapportering på tiltak og tiltaksbudsjett
•    utarbeide presentasjoner til ledermøter m.m. etter bestilling 
•    tverrfaglig arbeid internt og eksternt

 

Det tas forbehold om endring av arbeids- og ansvarsområder.

 

 

Kvalifikasjonskrav


Vi søker deg som har:
•    bachelorgrad innen økonomi 
•    god økonomiforståelse
•    minst 3 års erfaring som controller eller tilsvarende oppgaver i en kompleks virksomhet.
•    svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk


Det er ønskelig at du også har:
•    erfaring fra offentlig sektor med økonomi og tiltaksrapportering
•    kjennskap til relevant lov- og avtaleverk herunder økonomiregelverket i staten
•    kjennskap til periodisert regnskap i staten
•    god erfaring i bruk av Excel 

 

 

Personlige egenskaper
Vi søker en initiativrik og strukturert person som er opptatt av kvalitet og gode relasjoner. Du samarbeider godt med andre og bidrar til en kultur med et godt sosialt miljø, selv om du trives med å arbeide selvstendig. Du skaper tillit og trygghet både hos ledere og kandidater. Du kommuniserer godt på alle nivå i organisasjonen. Videre har du høy integritet, liker utfordringer og har høy arbeidskapasitet.

 

 

Vi tilbyr deg

•    interessante og varierte arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag – hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten 
•    et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø 
•    muligheter for relevante kurs og sertifiseringer 
•    en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden 
•    lyse og moderne lokaler i Mediegården i Stavanger sentrum
•    medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse spk.no, som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger
Du får mange goder av å jobbe i staten. Mer om dem kan du finne på Arbeidsgiverportalen: Gode i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no)

 

 

Betingelser
Du vil få stilling som rådgiver eller seniorrådgiver med lønn fra ltr. 62, kr 604 900 kr til ltr. 74, kr 745 000, avhengig av kompetansen og erfaringen din. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Det er 6 måneder prøvetid. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest. 

 


Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål
Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med seksjonssjef Jon Bjørnar Monstad på telefon 414 17 674. Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no. Velkommen som søker hos oss i DFØ! 

 


Mangfold i DFØ
I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss. 

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: Positiv særbehandling når man søker jobb i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no)

 

 

Praktisk informasjon om søkeprosessen
Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålportalen. Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, les mer her: Jeg har utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no). Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen. 

 

 


Søkerlister
Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for å begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista. 

 


Om DFØ
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning. 

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 800 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim. 

Arbeidsområde:  Økonomi, regnskap og lønn
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Stavanger, NO, 4013

Søknadsfrist:  08.10.2023