Del annonsen

Frontend utvikler

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.

 

Vil du være med å effektivisere staten gjennom implementering av HR-system?

 

Frontend utvikler

Er du utvikler, har erfaring med frontend utvikling og har lyst til å lage moderne sluttbrukertjenester som effektiviserer offentlig sektor? Da bør du lese videre!

 

Vi søker deg som har lyst til å være en del av et sterkt fagmiljø, og har interesse og forståelse for teknologi. Du vil bidra inn i et etablert produktteam som jobber sammen i hele produktdesign prosessen. Brukeropplevelse er i høysete, og som utvikler er man en viktig bidragsyter for mulige løsninger som støtter dette. Stillingen vil gi deg store muligheter til faglig utvikling innenfor flere fagområder og påvirkning av egen arbeidshverdag. Hos oss vil du få jobbe med spennende prosjekter og kunnskapsrike mennesker. Samarbeid med øvrige divisjoner i DFØ vil forekomme ved behov.

 

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene kan variere ut fra behov og kompetanse. Oppgavene kan omfatte følgende:

 • digitalisering og effektivisering av divisjonens lønns- og HR leveranser
 • programmering innenfor divisjonens gjeldende teknologi, herunder utvikling og feilretting på divisjonens teknologiplattform
 • utvikling av nye systemer, basert på moderne teknologi
 • bidra i teknisk design og utforming av brukerhistorier
 • delta i prosjekt og oppgraderinger
 • innføring av tekniske løsninger hos våre kunder
 • testing av tekniske løsninger
 • bidra til å etterleve rammer og retningslinjer for god programmering

 

Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen. Den vi ansetter må være fleksibel og åpen for at ansvars- og arbeidsområder endrer seg etter behov.

 

Om avdelingen du kommer til å jobbe i

Din nye stilling tilhører seksjonen for teknologi og data, hvor du sammen med 23 engasjerte kollegaer vil jobbe med å omsette ideer til teknologiske produkter. Mange av prosjektene er små med gode muligheter for å delta i hele prosessen fra design til å ha en rolle i å vedlikeholde produksjonssatt kode. Ingen utviklere hos oss sender kode til produksjon uten å se den igjen senere. Seksjonen inngår i avdeling for teknologi og forvaltning som har som primæroppgave å drifte, utvikle og videreutvikle lønns- og HR systemene vi leverer til våre nærmere 250.000 sluttbrukere.

 

 

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har:

 • mastergrad innen teknologisk retning som eksempelvis Comptuer Science eller lignende
 • erfaring med programmering i JavaScript, CSS og HTML
 • erfaring med bruk av Neptune Software DXP (SAP Edition og Open Edition)
 • kjennskap til SAP ABAP
 • stillingen krever god formidlingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Dersom du ikke behersker norsk språk i dag, kan du fortsatt være aktuell for stillingen. Vi krever da at du i dialog med arbeidsgiver legger en plan for å opparbeide tilstrekkelig språkkompetanse

 

Det er ønskelig at du også har:

 • erfaring med frontend utvikling i React, Angular, Vue, eller ligenende
 • erfaring med bruk av GitHub til både dokumentasjon og kildekodeverktøy og CI/CD gjennom bruk av GitActions
 • erfaring med bruk av REST API
 • kjennskap til Node.js
 • kjennskap til et eller flere støtteverktøy for smidig utviklingsmetodikk, som eksempelvis TargetProcess

 

 

Personlige egenskaper

Du har engasjement for faget ditt, er nysgjerrig etter å lære og å bruke ny teknologi. Samtidig samarbeider du godt med andre, deler din kompetanse og bidrar gjennom erfaringsutveksling til et godt faglig og sosialt miljø. Du er nøyaktig og jobber strukturert og selvstendig slik at du kan levere resultater. I perioder kan det være høyt arbeidstempo, så du bør trives med det.

 

 

Vi tilbyr deg

 • interessante og varierte arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag – hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten
 • et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • muligheter for relevante kurs og sertifiseringer
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • lyse og moderne lokaler i Mediegården i Stavanger sentrum
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens Pensjonskasse spk.no, som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger

 

Du får mange goder av å jobbe i staten. Mer om dem kan du finne på Arbeidsgiverportalen: https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise

 

 

Betingelser

Du vil få stilling som rådgiver eller seniorrådgiver med lønn fra kr 604 400 til kr 714 000, avhengig av kompetansen og erfaringen din. Det er 6 måneder prøvetid. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest. 

 

 

Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med seksjonssjef Henrik Hanasand på telefon 481 88 288 eller avdelingsdirektør Renate Sør-Reime Erga på telefon 975 68 404. Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no. Velkommen som søker hos oss i DFØ! 

 

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss. 

 

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. 

 

 

Praktisk informasjon om søkeprosessen

Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålportalen. Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra NOKUT. Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen. 

 

Søkerlister

Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista. 

 

Om DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning. 

 

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 750 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger, Trondheim og Harstad. 

Arbeidsområde:  IT og digitalisering
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Stavanger, NO, 4013

Søknadsfrist:  07.12.2022