IT-lærling

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.

 

 

Er du vår nye IT-lærling og vil bidra med å effektivisere staten med innovativ teknologi? Da er læreplass i DFØ muligheten du ikke vil gå glipp av!

 


Vi søker IT-lærling fra høsten 2024


Har du lyst til å være lærling i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)? Vi har en ledig læreplass i IT-utviklerfaget. Læreperioden varer i to år - med oppstart høsten 2024.  DFØ har en rekke spennende teknologier, som benyttes for å effektivisere staten, blant annet SAP, Neptune Software og UiPath.

 

Arbeidsoppgaver
Som lærling i hos oss får du: 
•    mange forskjellige og spennende arbeidsoppgaver som dekker målene i læreplanen
•    jobbe i seksjon teknologi og data, og være innom flere av teamene i seksjonen
•    lære og forstå utviklingsprosesser fra idé til ferdig produkt hos sluttbruker
•    delta i design, utvikling og vedlikehold av lønns- og HR-systemene i staten
•    delta i lærling nettverket til OK stat - www.okstat.no (http://www.okstat.no)

 

 

Om avdelingen du kommer til å jobbe i 
Din nye stilling tilhører seksjonen for teknologi og data, hvor du sammen med ca. 30 engasjerte kollegaer vil jobbe med å omsette ideer til teknologiske produkter. Seksjonen inngår i avdeling for teknologi og forvaltning som har som primæroppgave å drifte, utvikle og videreutvikle lønns- og HR-systemene vi leverer til våre nærmere 250.000 sluttbrukere.

 

 

Kvalifikasjonskrav
Du må:
•    ha fullført og bestått VG1 og VG2 IT-utviklerfaget senest våren 2024
•    ha gode IT-kunnskaper og et sterkt ønske om å programmere effektive og sikre løsninger
•    skrive og snakke godt både på norsk og engelsk 
 

Vi søker deg som
•    tar ansvar og samarbeider godt 
•    er nysgjerrig og har lyst til å lære mer innen ditt fagområde

 

 

Vi tilbyr
Hos oss vil du møte trivelige kolleger og jobbe i et godt arbeidsmiljø. Vi har mange års erfaring med lærlinger, og du vil bli kjent med flere lærlinger som jobber i DFØ.

•    du vil få god oppfølging både faglig og sosialt av faglig leder, instruktører og fadder
•    du får mulighet til å ta påbygging til generell studiekompetanse i løpet av læretiden, vi støtter deg med stipend og studiedager
•    vi er tilknyttet OK stat (Opplæringskontoret for statlig virksomhet). OK stat tilbyr støtte til lærlinger gjennom hele læretiden bl.a samlinger for lærlinger med faglig og sosialt innhold. Les mer om OK stat sitt tilbud til lærlinger i læretiden her

 


Andre goder
•    vi har fleksitidsordning med sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden
•    lyse og moderne lokaler i Mediegården i Stavanger sentrum
•    medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse spk.no, som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger
•    du får lønn ifølge lønns-og arbeidsvilkår for lærlinger i staten

 


Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål
Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med seksjonssjef Henrik Hanasand tlf 481 88 288. Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no. Velkommen som søker hos oss i DFØ! 

 

 

Mangfold i DFØ
I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss.

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: Positiv særbehandling når man søker jobb i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no)

 

 

Praktisk informasjon om søkeprosessen
Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du finner mer informasjon om dette her: 
Jeg har utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no). Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

 

 

Søkerlister
Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista.

 

 

Om oss
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 800 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim.

Arbeidsområde:  Lærling
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Lærling
By: 

Stavanger, NO, 4013

Søknadsfrist:  25.02.2024