Del annonsen

Prosessansvarlig innen reiseområdet

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.

 

Er du god på å se muligheter, lar deg engasjere av effektivisering og digitalisering, og har du lyst til å jobbe i et kompetent og spennende arbeidsmiljø? Da har vi kanskje en jobb som du kunne tenke deg!

 

 

Prosessansvarlig innen reiseområdet

Vi søker en erfaren, selvgående og nytenkende prosessansvarlig som kan engasjere andre og som ønsker å bli med på å videreutvikle løsningene våre innen reiseområdet. Vi benytter SAP sin reisemodul og har utviklet egne applikasjoner og brukerflater som muliggjør registrering og godkjenning av reiseregning, reisesøknad og utgiftsrefusjon.

 

Som prosessansvarlig har du en viktig rolle i å sikre en effektiv og korrekt prosess for håndtering av reiseregninger, reisesøknad og utgiftsrefusjoner på tvers av brukerflater. Løsningene våre ble i 2022 benyttet av omtrent 250.000 individuelle brukere og vi håndterte godt over 750.000 krav innenfor reiseområdet. Ønsker du å bli med på laget vil du som prosessansvarlig for reise kunne bistå med å forenkle og forbedre brukeropplevelsen til veldig mange statsansatte og andre som utfører oppdrag for staten. Dette sparer tid, som igjen bidrar til effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Og det er det vi i DFØ brenner for!

 

 

Om stillingen

Som prosessansvarlig kommer du til å jobbe med varierte arbeidsoppgaver innenfor reiseområdet, og du vil ha tett samhandling med ressurser både innenfor egen seksjon og på tvers av seksjoner i divisjonen. Stillingen tilhører Avdeling for tid og reise, seksjon for reise. Avdeling for tid og reise består av 55 dyktige medarbeidere som er fordelt i seksjon for tid og seksjon for reise. Begge seksjonene utfører løpende driftsoppgaver og er andrelinje kontaktpunkt for veiledning og regelverksstøtte til kundene våre. Seksjon for reise har ansvar for reiseregninger og utgifts refusjoner. SAP sin reisemodul er hovedsystemet vårt. Vi forvalter reiseprosessen og er pådriver for forbedring og videreutvikling av denne på tvers av alle flater ut mot sluttbruker.

 

 

De viktigste arbeidsoppgavene dine kommer til å være:

 • drive frem forbedringer av seksjonens applikasjoner
 • utarbeide brukerhistorier og kravspesifikasjoner med tilhørende endringsdokumentasjon
 • bidra til gode testrutiner i seksjonen, inklusiv dokumentasjon
 • samarbeide med produktansvarlige om produktutvikling og -vedlikehold
 • delta i kundemøter

 

Som prosessansvarlig vil du ha ansvar for:

 • å bidra til at applikasjonen er driftssikker og støtter relevante regelverk og krav
 • å bidra til at selvbetjeningsløsningene for registrering av reiseregninger er intuitive og enkle i bruk
 • å sørge for at løsningene er standardiserte, samtidig som særlige kundebehov vurderes
 • å sikre at alle data i prosessen blir brukt, oppdatert og lagret i samsvar med regelverk, kundekrav og interne rutiner

 

 

Kvalifikasjonskrav

 

Vi søker deg som har:

 • minimum bachelorgrad. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • minimum 4 års relevant erfaring
 • interesse for IT og god teknologisk forståelse
 • god forståelse av regelverk
 • svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

  

Det er en fordel om du har:

 • erfaring med SAP
 • erfaring fra prosjektarbeid
 • erfaring med bruk av smidig utviklingsmetode
 • erfaring med lønns- og/eller reiseoppgaver innenfor norsk statlig regelverk
 • kjennskap til kravene om universell utforming

  

 

Personlige egenskaper

 • liker faglige utfordringer og tar initiativ
 • har høy integritet, er strukturert og resultatorientert
 • tenker helhetlig og ser hvordan systemer og prosesser henger sammen 
 • er serviceinnstilt og har gode kommunikasjonsevner
 • liker å jobbe selvstendig og i team, og bidrar til kompetansedeling
 • skaper lett tillitt, er god på å bygge relasjoner, og samarbeider godt med andre
 • trives i en hektisk hverdag med mange baller i luften

 

Personlige egenskaper, egnethet og motivasjon vil bli vektlagt.

 

 

Vi tilbyr deg

 • interessante og varierte arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag – hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten
 • et godt faglig og sosialt miljø
 • muligheter for relevante kurs, stipend og sertifiseringer
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • lyse og moderne lokaler i Mediegården i Stavanger sentrum
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens Pensjonskasse, som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger

 

Du får mange goder av å jobbe i staten. Mer om dem kan du finne på Arbeidsgiverportalen: https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise 

 

 

Betingelser

Du vil få stilling som rådgiver med lønn fra kr 573 900 til kr 584 700, eller seniorrådgiver med lønn fra kr 584 700 til kr 661 400, avhengig av kompetansen og erfaringen din. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Ved ansettelse er det seks måneders prøvetid. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest.

 

 

Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med seksjonssjef reise Kristian Børsheim på telefon 402 20 122 eller avdelingsdirektør Janniken Støldal på telefon 901 14 463. Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no. Velkommen som søker hos oss i DFØ!

 

 

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss. 

 

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. 

 

 

Praktisk informasjon om søkeprosessen

Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålportalen. Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, les mer her: https://hkdir.no/vaare-tenester/godkjenningsordningar-for-utanlandsk-utdanning. Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen. 

 

 

Søkerlister

Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista. 

 

 

Om DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning. 

 

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 800 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim. 

Arbeidsområde:  Produktledelse
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Stavanger, NO, 4013

Søknadsfrist:  12.04.2023