Rådgiver DFØ HR

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ. For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.  
 
 

Spennende stilling for deg som vil jobbe med digitalisering av læring og kompetanse i staten!


Vi søker deg med erfaring fra læring og strategisk kompetanseutvikling som har lyst til å være en del av et sterkt fagmiljø innen HR. Du har solid erfaring med fagområdet HR og brenner for å forbedre, effektivisere og utvikle prosesser og HR-systemer. Du vil være en rådgiver eller seniorrådgiver innen prosessområdene læring og kompetanser i statens HR-system, DFØ HR.

 

Du blir en del av et HR-miljø i vekst som bygger innovasjonskultur og stadig forbedre våre produkter og tjenester. DFØ er godt i gang med å utvikle et felles HR-system for staten som tilbys alle våre kunder. DFØ HR bygges på SAP SuccessFactors og er et skybasert HR-system som dekker medarbeiderreisen fra A-Å. Du vil ha en viktig rolle i arbeidet med å videreutvikle fagområdene læring og kompetanser i DFØ HR og sørge for at våre prosesser er relevante, effektive og motiverende.

 

Stillingen er plassert i avdeling for fag og produktutvikling under seksjon for HR-system og organisasjonsforvaltning. Vi er en fin gjeng på 23 medarbeidere som jobber sammen for å levere gode systemtjenester innen HR både i SAP og i DFØ HR til statlige virksomheter i hele landet. Vi har kunder fra Honningsvåg i nord til Kristiansand i sør, og noe reisevirksomhet må påberegnes.

 

 

Arbeidsoppgaver 

•    Kundeopptak og implementering av læringsmodulen
•    Brukerstøtte og teknisk testing
•    Opplæring og kurs til kunder
•    Utarbeidelse av brukerdokumentasjon
•    Forbedre, effektivisere og videreutvikle HR-prosesser på tvers av statlige virksomheter gjennom våre systemleveranser.  
•    Bidra med erfaring og fagkompetanse innen strategisk HR, læring og kompetanseutvikling.  
•    Identifisere og utnytte mulighetene som finnes i et digitalt HR-system. 
•    Løfte blikket og se muligheter på tvers av DFØ HR og de ulike fagområdene.  
•    Formidle nye løsninger og prosesser på en enkel måte til brukere, både muntlig og skriftlig.  
•    Være en ambassadør for et felles HR-system for staten. 

 

 

Kvalifikasjonskrav 


•    Minimum 3 år høyskole- eller universitetsutdannelse. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.  
•    Relevant erfaring innen HR-området, fortrinnsvis innenfor læring og kompetanseutvikling. 
•    Erfaring med HR-systemer. 
•    God systemforståelse og interesse til IT-systemer og løsninger. 
•    God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.  
•    Gode formidlingsevner.  

 

 

Det er en fordel om du også har:


•    kjennskap til HR-suiteløsninger, gjerne SAP SuccessFactors. 
•    kjennskap til offentlig sektor.  
•    god organisasjonsforståelse. 
•    erfaring som superbruker i HR-system.  
•    kjennskap til ulike former for læring og læringsplattformer.  
•    erfaring med kundedialog og opplæring.  


  
Personlige egenskaper 


Du er proaktiv, initiativrik og har høy integritet. Du jobber strukturert, tar ansvar og leverer arbeid med høy faglig kvalitet. Du er fleksibel og tilpasser seg endring. Du har en positiv innstilling, trives i et uformelt miljø og bidrar til en faglig delingskultur. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er derfor en forutsetning. Du ser hvordan prosesser henger sammen på tvers og evner å prioritere. Du er trygg i faget ditt, og evner å se det store bildet og mulighetene et HR-system gir.  

 


 
Vi tilbyr  


•    Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag – hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten. 
•    En variert arbeidshverdag hvor du samarbeider med flere fagområder, både internt og hos våre kunder. 
•    Et godt arbeidsmiljø, faglig og sosialt.  
•    Muligheter for kurs og sertifiseringer. 
•    En stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden.   
•    Moderne lokaler i Mediegården i Stavanger sentrum.  
•    Medlemskap i Statens Pensjonskasse spk.no, som også tilbyr svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger. 

 

Du får mange goder av å jobbe i staten. Les mer om dem på Arbeidsgiverportalen: https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise  

 


Betingelser 


Du vil få en stilling som rådgiver eller seniorrådgiver, med lønn fra ltr 62, kr 604 900 til ltr 70, kr 692 400, avhengig av kompetansen og erfaringen din. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Det er 6 måneder prøvetid. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest.  

 


 
Har du spørsmål om stillingen?  


Ta kontakt med seksjonssjef Bjørg Tendenes på telefon 402 14 979  
Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no. Velkommen som søker hos oss!  

 

 

Mangfold i DFØ 


I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss. 

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: Positiv særbehandling når man søker jobb i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no)
 


 
Praktisk informasjon om søkeprosessen 

Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålportalen. Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, les mer her: Jeg har utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no). Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen. 

 


Søkerlister


Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for å begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista. 

 


Om DFØ


Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning. 

 

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 800 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim. 
 

Arbeidsområde:  HR, strategi og organisasjon
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Stavanger, NO, 4013

Søknadsfrist:  26.09.2023