Del annonsen

Systemarkitekt

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.

 

Er du teknolog, og vil effektivisere offentlig sektor? Da bør du lese videre!  

Systemarkitekt

 

Vi ser etter deg som vil være med å forvalte og utvikle en helthetlig HR løsning for offentlig sektor. Du har god teknisk forståelse og trives med tekniske og administrative oppgaver. 

 

Hos oss vil du få jobbe med spennende prosjekter og kunnskapsrike mennesker. Vi jobber for effektiv ressursbruk i staten, og vi digitaliserer stadig flere oppgaver og arbeidsprosesser. Nå er vi i gang med å innføre et felles HR-system for staten ved bruk av SAP SuccessFactors. Gode og effektive integrasjoner med SAP HR vil være essensielt. Vi planlegger å effektivisere datadeling gjennom bruk av skytjenester for blant annet API-kommunikasjon. Du vil samarbeide med de øvrige divisjonene i DFØ og våre med samarbeidspartnere i offentlig og privat sektor. Vil du være med på denne spennende reisen hører vi gjerne fra deg 

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene kan variere ut fra behov og kompetanse. Oppgavene kan omfatte følgende: 

 • digitalisering og effektivisering av divisjonens lønns- og HR-leveranser 
 • arbeide med overordnet systemarkitektur i samarbeid med utviklingsteamene og fag
 • teknisk bistand i implementeringsprosjekter hos våre kunder
 • fungere som teknisk rådgiver og bindeledd mellom alle parter i en IT-leveranse, både internt og eksternt mot kunder og leverandører
 • drifte og videreutvikle eksisterende og nye løsninger
 • delta i prosjekt og oppgraderinger 
 • innføring av tekniske løsninger hos våre kunder  
 • bidra til å etterleve rammer og retningslinjer for god programmering 

 

Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen. Den vi ansetter må være fleksibel og åpen for at ansvars- og arbeidsområder endrer seg etter behov. 

 

 

Om avdelingen du kommer til å jobbe i

Avdelingen tilhører lønnsdivisjonen og stillingen er plassert i seksjon for systemforvaltning. Du vil sammen med 28 trivelige kollegaer jobbe med forvaltningsoppgaver, og du vil også bidra i utviklingsarbeid inn mot andre oppgaver/prosjekter basert på din bakgrunn. Seksjonen inngår i avdeling for teknologi og forvaltning som har som primæroppgave å drifte, utvikle og videreutvikle lønns- og HR systemene vi leverer til kundene våre. 

 

 

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har:

 • bachelorgrad – gjerne med fordypning innen fag som teknologi, informasjonssystemer/informatikk. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning 
 • god teknisk forståelse og god systemforståelse
 • erfaring med systemutvikling, løsningsdesign eller arkitekturarbeid
 • kjennskap til prinsipper for IT-arkitektur og forvaltningsmetodikk

 

Stillingen krever god formidlingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig. Dersom du ikke behersker norsk språk i dag, men behersker engelsk kan du fortsatt være aktuell for stillingen. Vi krever da at du i dialog med arbeidsgiver legger en plan for å opparbeide tilstrekkelig språkkompetanse.

 

Det er ønskelig at du også har:

 • erfaring med Cloud Native, Kubernetes eller lignende 
 • erfaring med docker
 • erfaring med ulike databaser som eksempelvis Postgres eller lignende
 • erfaring med logging, overvåkning og monitorering av systemer
 • erfaring med bruk av GitHub til både dokumentasjon, kildekodeverktøy og CI/CD gjennom bruk av GitActions eller lignende
 • erfaring med sikkerhetsutfordringer med skybasert og/eller on-premkjennskap til Infrastructure as Code (IoC) 
 • kjennskap til SAP systemer 
 • kjennskap til et eller flere støtteverktøy for smidig utviklingsmetodikk, som eksempelvis TargetProcess 

 

 

Personlige egenskaper

Du har engasjement for faget ditt, er nysgjerrig etter å lære og å bruke ny teknologi. Du holder deg oppdatert på ny teknologi og trender i markedet Samtidig samarbeider du godt med andre, deler din kompetanse og bidrar gjennom erfaringsutveksling til et godt faglig og sosialt miljø. Du er nøyaktig og jobber strukturert og selvstendig slik at du kan levere resultater. I perioder kan det være høyt arbeidstempo, så du bør trives med det.

 

 

Vi tilbyr deg

 • interessante og varierte arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag – hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten
 • et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • muligheter for relevante kurs og sertifiseringer
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • lyse og moderne lokaler i Mediegården i Stavanger sentrum
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens Pensjonskasse spk.no, som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger

 

Du får mange goder av å jobbe i staten. Mer om dem kan du finne på Arbeidsgiverportalen: https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise

 

 

Betingelser

Du vil få stilling som rådgiver med lønn fra kr 648 700 til kr 714 000, eller som seniorrådgiver med lønn fra kr 728 100 til kr 950 000, avhengig av kompetansen og erfaringen din. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Det er 6 måneder prøvetid. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest. 

 

Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål

Ta kontakt med seksjonssjef Henrik Hanasand på telefon 481 88 288 eller seksjonssjef Ida Carlsen på telefon 920 71 608. Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no. Velkommen som søker hos oss i DFØ! 

 

 

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss. 

 

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. 

 

 

Praktisk informasjon om søkeprosessen

Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålportalen. Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra NOKUT. Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen. 

 

 

Søkerlister

Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista. 

 

 

Om DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning. 

 

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 750 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim. 

 

 

 

Arbeidsområde:  IT og digitalisering
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Stavanger, NO, 4013

Søknadsfrist:  31.01.2023