Systemforvalter

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.

 

 

Har du erfaring med systemforvaltning og vil være med å effektivisere offentlig sektor? Da bør du lese videre! 

 

Systemforvalter 

 

 

Vi ser etter deg som vil være med å forvalte og drifte vårt ERP-systemlandskap. Vi leverer helhetlig løsninger med kritiske systemer innen lønn og HR til offentlig sektor. Du har god teknisk forståelse, interesse for teknologi og brenner for god forvaltning. 

 

Hos oss vil du få jobbe med spennende prosjekter og kunnskapsrike mennesker. Vi jobber for effektiv ressursbruk i staten, og digitaliserer stadig flere oppgaver og arbeidsprosesser. Vi leverer lønn- og HR-tjenester gjennom SAP ERP og SAP SuccessFactors, og vi leverer turnustjeneste gjennom Visma GAT.  

 

Vi benytter teknologier som Neptune Software og Fiori til brukervennlige selvbetjeningsløsninger og automatiserer stadig flere prosesser med Robotics Process Automation. Ved hjelp av API-kommunikasjon effektiviserer vi datadeling gjennom bruk av skytjenester. Det vil forekomme samarbeid med de øvrige divisjonene i DFØ og samhandling med samarbeidspartnere i øvrig offentlig og privat sektor.  

 


Arbeidsoppgaver 

 
Arbeidsoppgavene kan variere ut fra våre behov og din kompetanse, og kan omfatte følgende: 

 • drifte og forvalte systemer som inngår i vårt ERP landskap 

 • bistand i implementeringsprosjekter hos våre kunder 

 • oppsett av integrasjoner mot lønnssystemet og dataplattform 

 • logg-monitorering og analyse 

 • oppfølging av ny teknologi og nye driftskonsepter 

 

Om avdelingen du kommer til å jobbe i

Avdelingen tilhører lønnsdivisjonen og stillingen er plassert i seksjon for systemforvaltning. Du vil sammen med 30 trivelige kollegaer jobbe med utvikling- og forvaltningsoppgaver, og du vil bidra i utviklingsarbeid inn mot andre oppgaver og prosjekter basert på din bakgrunn. Det kan være aktuelt at stillingen inngår i vår beredskapsordning. Seksjonen inngår i avdeling for teknologi og forvaltning som har som primæroppgave å drifte, utvikle og videreutvikle lønns- og HR-systemene vi leverer til våre kunder. 

 


Kvalifikasjonskrav 

 
Den vi søker har: 

 • relevant høyere utdanning – det er ønskelig med fordypning innen fag som teknologi, informasjonssystemer/informatikk. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning 

 • god systemforståelse og erfaring med forvaltning av ERP-løsninger 

 • erfaring med database, SQL og .NET 

 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk  

 

 

I tillegg er det en fordel hvis du har interesse for, eller erfaring med, en eller flere av følgende: 

 • erfaring med IT-sikkerhet 

 • kjennskap til drift av infrastruktur både on-prem og sky 

 • kjennskap til RPA, Python og Powershell 

 

 
Personlige egenskaper 

Du har engasjement for faget ditt, tenker helhetlige løsninger, er nysgjerrig etter å lære og bruke ny teknologi. Samtidig samarbeider du godt med andre, deler din kompetanse og bidrar gjennom erfaringsutveksling til et godt faglig og sosialt miljø. At du har prosessforståelse og evnen til raskt å danne deg en virksomhetsforståelse vil gi deg gode forutsetninger for å lykkes i stillingen. I perioder kan det være høyt arbeidstempo, så du bør trives med det. 
 
Personlige egnethet vil bli vektlagt. 
 

 

Vi tilbyr deg 

 • interessante og varierte arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten 

 • et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø 

 • muligheter for relevante kurs og sertifiseringer 

 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden 

 • lyse og moderne lokaler i Mediegården i Stavanger sentrum 

 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens Pensjonskasse spk.no, som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger  

 
Du får mange goder av å jobbe i staten. Mer om dem kan du finne på Arbeidsgiverportalen: https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise  (dfo.arbeidsgiver.no)

 

 

Betingelser 

Du vil få stilling som rådgiver eller seniorrådgiver med lønn fra kr 646 000 til kr 895 500, avhengig av kompetansen og erfaringen din. Det er 6 måneder prøvetid. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest.  

 

Vil du vite mer? 

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med seksjonssjef Ida Carlsen på telefon 920 71 608 eller avdelingsdirektør Renate Sør-Reime Erga telefon på 975 68 404. Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no. Velkommen som søker hos oss i DFØ! 
 

 

 

Mangfold i DFØ
I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss.

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: Positiv særbehandling når man søker jobb i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no)

 

 

Praktisk informasjon om søkeprosessen
Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du finner mer informasjon om dette her: 
Jeg har utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no). Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.

 

 

Søkerlister
Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista.

 

 

Om oss
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 800 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim.

Arbeidsområde:  IT og digitalisering
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Stavanger, NO, 4013

Søknadsfrist:  03.03.2024