Del annonsen

Teamkoordinator chatbot

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.

 

Vil du jobbe sammen med chatboten vår LARA?

 

Teamkoordinator chatbot

 

Chatboten LARA er vår digitale assistent som skal hjelpe, veilede og svare på spørsmål som brukerne våre har. LARA svare på alt fra hvordan reiseregning skal fylles ut, hva et honorar er, til hvilke offentlige satser som gjelder. LARA er stadig under opplæring og er til god hjelp når det kommer til å bistå sluttbrukerne i DFØ sine selvbetjeningsløsninger. I dag besvares rundt 4500 henvendelser pr mnd via vår chatbot. Når LARA ikke kan hjelpe kan en benytte manuell chat. 

Det å ha en chatbot i en virksomhet som DFØ, der både utvikling og kundefokus er viktige stikkord, krever at en bruker tid på chatboten.  Vi trenger derfor en AI trener som bruker arbeidshverdagen sin sammen med LARA, der daglig drift og utvikling står på agendaen. Er dette deg?

 

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • utvikle LARA basert på analyser og henvendelser
 • daglig drift basert på analyser og henvendelser
 • vedlikehold av eksisterende struktur
 • fortløpende forbedring av samtalekvalitet på norsk og engelsk
 • være en pådriver i utvikling av nye områder for bruk av chatbot
 • styre prosesser ved oppsett av chatbot på nye plattformer og nye integrasjoner
 • øke andelen av chatsamtaler i henhold til andre kommunikasjonskanaler
 • delta i aktuelle prosjekt og samarbeidsforum

 

Arbeidsoppgavene vil bli tilpasset din kompetanse og erfaring.

 

Om avdelingen du kommer til å jobbe i

Stillingene er plassert i avdeling for kunde- og kompetansetjenester ved lønnsdivisjonen i DFØ. Avdelingen teller 46 ansatte fordelt på to seksjoner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag, hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten.  

 

Kvalifikasjonskrav

 

Vi søker deg som har:

 • bachelorgrad innen datateknologi, kunstig intelligens eller andre relevante fagområder. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • 2 års relevant arbeidserfaring
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk

 

 

Det er ønskelig at du også har:

 • sertifisering som AI trener
 • erfaring med å kommunisere og samarbeide med teammedlemmer og andre avdelinger
 • evnen til raskt å sette deg inn i nye fagområder

 

Vi søker deg som

 • har gode samarbeidsevner
 • aktivt deler og søker informasjon og kunnskap med dine kollegaer
 • er selvgående, løsningsorientert og tar eierskap til oppgaver
 • er nysgjerrig og uredd

 

Vi tilbyr deg

 

 • interessante og varierte arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag – hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten
 • et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • muligheter for relevante kurs og sertifiseringer
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • lyse og moderne lokaler i Mediegården i Stavanger sentrum
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens Pensjonskasse spk.no, som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger

 

Du får mange goder av å jobbe i staten. Mer om dem kan du finne på Arbeidsgiverportalen: https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise

 

Betingelser

Du vil få stilling som rådgiver eller seniorrådgiver, med lønn fra kr 534 000 til kr 664 400, avhengig av kompetansen og erfaringen din. Det er 6 måneder prøvetid. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest. 

 

Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med seksjonssjef Sissel Lindland Edvardsen på telefon 455 03 490. Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no. Velkommen som søker hos oss i DFØ! 

 

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss. 

 

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. 

 

 

Praktisk informasjon om søkeprosessen

Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålportalen. Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra NOKUT. Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen. 

 

Søkerlister

Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista. 

 

Om DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning. 

 

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 750 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim. 

 

 

Arbeidsområde:  IT og digitalisering
Omfang:  Heltid
Stillingstype:  Fast
By: 

Stavanger, NO, 4013

Søknadsfrist:  31.01.2023